Financijski plan Društva Naša djeca Poreč

2020. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020.

PRIHODI

Prihodi od članarina i članskih doprinosa
277.750,00
295.600,00
Prihodi od imovine
50
50
Prihodi od donacija
351.742,57
327.499,14
RASHODI
Rashodi za radnike
287.602,16
305.551,20
Materijalni rashodi
384.881,31
313.197,94
Rashodi amortizacije
1.600,00
1.000,00
Financijski rashodi
3.250,00
3.400,00
Donacije
0,00
0,00
UKUPNO PRIHODI
677.333,47
623.149,14
UKUPNO RASHODI
677.333,47
623.149,14

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Društvo “Naša djeca” Poreč ne planira se tijekom 2020. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

 

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Zakonodavni okvir za izradu ovog prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu bio je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 119/14) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Izravna poveznica s ovim Financijskim planom je Program rada DND – a Poreč za 2020. godinu u kojemu su navedene programske aktivnosti Udruge za 2020. godinu prema strateškim ciljevima i prioritetnim programskim područjima.

Sredstva za ostvarivanje redovnih djelatnosti, aktivnosti, programa i projekata prikupljaju se iz različitih izvora:

  1. aplicirajući projekte na razne natječaje iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, preko međunarodnih organizacija i europskih fondova, domaćih trgovačkih društava i ostalih pravnih subjekata.
  2. razvijanjem partnerstva za donacije i sponzorstva s tvrtkama u okviru društveno odgovornog poslovanja.
  3. godišnjim članarinama i članskim doprinosima članova Skupštine i nominalnih članova i članica.

 

Usvojeno na Skupštini DND-a Poreč, 23. prosinca 2019.