Izvještaj o radu Društva za 2018. godinu

IZVJEŠTAJ
o radu Društva za razdoblje 1.1. – 31.12.2018.

 

Uvod

Svoju osnovnu zadaću, organiziranje i provođenje aktivnosti i programa koji pridonose ostvarivanju i  promociji dječjih prava iz Konvencije UN o pravima djeteta u skladu s prioritetnim područjima i  strateškim ciljevima, Društvo je nastavilo izvršavati i u 2018. godini.

U izvještajnom razdoblju, točnije 10. lipnja, tajnica Snježana Lehman otišla je u mirovinu, te je 03.  travnja zaposlena nova tajnica, Gabrijela Močibob, najprije na određeno puno radno vrijeme do 31.  kolovoza, a potom na neodređeno puno radno vrijeme. Osim tajnice, u Društvu je na neodređeno  puno radno vrijeme zaposlena i osoba zadužena za pripremu projekata i medijsko izvještavanje.

Upravni odbor se tijekom 2018. godine sastajao osam puta, od čega su dvije sjednice održane elektronskim putem, dok se Skupština sastajala tri puta.

 

Cjelogodišnje radionice za djecu

Program cjelogodišnjih radionica za djecu financijski je podržao Grad Poreč – Parenzo s 40.000,00 kn, te Općina Tar – Vabriga s 5.000,00 kn.

U 2018. godini nastavilo se s provođenjem već „uhodanih“ radionica za djecu: Plesaončica, Break  dance, Streličarstvo, Dramska, Ples mama i beba, Talijanski jezik. Pojedine su radionice nakon  proljetnog ciklusa prekinule s radom, i to Ples mama i beba i Talijanski, a na jesen su uvedene neke  nove: Znanstvene radionice (Mali istraživači i Mali znanstvenici), Likovna radionica za predškolsku  djecu te Dječji forum.

U rad cjelogodišnjih radionica bilo je uključeno ukupno 126 djece, od čega 104 djece s područja  grada Poreča i 22 djece iz okolnih općina i gradova.

 

PLESAONČICA / PLESAONICA

Radionica se održavala dva puta tjedno po sat vremena, a visina članskog doprinosa iznosila je  150,00 kn mjesečno. Radionicu je vodila plesna pedagoginja Andreja Široki. Voditeljici se honorar  isplatio preko autorskog ugovora.

U proljetnom periodu (siječanj – lipanj) ovu je plesnu radionicu pohađalo ukupno 6 djevojčica, te je  ona okupljala i djecu predškolskog uzrasta. U jesenskom periodu (listopad – prosinac) došlo je do  pojedinih organizacijskih promjena: iz Umjetničke škole Poreč stigao je prijedlog da radionica  predstavlja pripremni razred za upis u umjetničku školu, smjer suvremenog plesa, te da bude  namijenjena djeci od 1. do 3. razreda osnovne škole. Izmijenjen je i naziv radionice iz Plesaončice u  Plesaonicu, kao i termin održavanja iste. Naime, voditeljica više nije bila u mogućnosti održavati  radionicu u popodnevnim satima, kao ranije, zbog zauzetosti u umjetničkoj školi. Promjena termina  većini roditelja nije odgovarala, pa su pojedine djevojčice bile primorane odustati. U tom smislu, u  jesenskom se periodu radionica održavala za svega 4 – ero djevojčica.

 

BREAK DANCE

U proljetnom periodu (siječanj – travanj) radile su tri grupe raspoređene po uzrastu i vještini, dva  sata tjedno s ukupno 37 djece. U jesenskom periodu (listopad – prosinac), na prijedlog voditelja,  formirane su dvije grupe ( početnici i nastavljači) s ukupno 29 djece.

Članski doprinos za ovu je radionicu iznosio 140,00 kn mjesečno.

Grupe je, zbog spriječenosti voditelja, tijekom listopada vodio Darko Žiković, a prije i nakon tog  perioda Valentin Gašparini. Voditeljima je honorar isplaćivan po autorskom ugovoru.

 

DRAMSKA RADIONICA

Dramska se radionica održavala jedanput tjedno po dva školska sata. U proljetnom je periodu (siječanj – travanj) u radionicu bilo uključeno 7 – ero djece a voditelj je bio Valentin Gašparini. Zbog nemogućnosti voditelja da i dalje vodi navedenu radionicu, na jesen se angažirala nova voditeljica, profesorica hrvatskog jezika, Anči Ritossa Blažević, te je u tom periodu u radionicu bilo uključeno 9-ero djece, od čega 4 srednjoškolki.

Prema odluci Upravnog odbora ova je radionica bila oslobođena plaćanja članskog doprinosa, a trošak isplate honorara za voditelje radionice, pokrio se iz sredstava DND-a, tj. iz sredstava koje Grad izdvaja za program Kvalitetno slobodno vrijeme.

 

STRELIČARSKA RADIONICA

Streličarska radionica, koja podrazumijeva razvijanje vještina i znanja potrebnih za upis u streličarski  klub, u proljetnom je periodu (siječanj – lipanj) okupila 5-ero djece, te isto toliko i u jesenskom  periodu (studeni – prosinac).

Radionicu je volonterski vodio Fredi Stojnić, član DND-a i dugogodišnji streličar, a članski doprinos za djecu iznosio je 120,00 kn mjesečno.

 

DJEČJI FORUM

Dječji forum, besplatna radionica za djecu viših razreda, započeo je s radom u listopadu. Volonterski ga vode Snježana Lehman i Dunja Klarić, članice DND-a i obje educirane za provođenje ove radionice. Grupa je okupljala 7 – ero djece, te se sastajala jedanput tjedno po dva školska sata.

Osim redovnog sastajanja subotom i ostvarivanja planiranog programa, djeca su uz podršku voditeljica, krajem prosinca, pokrenula i humanitarnu akciju za pomoć bolesnom dječaku tijekom koje je sakupljeno ukupno 4.266,00 kuna.

 

PLES MAMA I BEBA

Ova je radionica aktivno djelovala u proljetnom periodu (siječanj – svibanj) te okupljala mame s malom djecom i/ili bebama. Broj polaznica varirao je ovisno o zdravlju i raspoloženju djece, a sam program i termin održavanja prilagođavao se trenutnim potrebama i mogućnostima polaznica.

Članski doprinos formirao se ovisno o broju održanih sati, od 240,00 do 120,00 kn.

Radionicu je vodila Nancy Novković, odgajateljica i mlada mama, kojoj se honorar za osmišljene koreografije isplatio na temelju autorskog ugovora.

Zbog preseljenja voditeljice u drugi grad i nemogućnosti pronalaska novog voditelja/voditeljice, radionica se u jesenskom periodu nije nastavila

 

ZNANSTVENE RADIONICE

Znanstvene radionice započele su s radom od mjeseca listopada. Zamišljeno je da se broj grupa formira ovisno o dobi zainteresirane djece, pa su tako nastale dvije grupe, tj. dvije radionice: Mali istraživači, za predškolsku djecu, s ukupno 10 uključene djece, te Mali znanstvenici, za djecu od 1. – 2. razreda osnovne škole, s ukupno 9 uključene djece. Grupe su se sastajale zasebno, jedanput tjedno po dva školska sata, od listopada do prosinca.

Voditeljica znanstvenih radionica bila je Valentina Mladinov, psihologinja s dugogodišnjim iskustvom vođenja radionica za djecu iz područja prirodnih znanosti.

Članski doprinos za ovu radionicu iznosio je 150,00 kn mjesečno, a budući da voditeljica ima registriranu vlastitu tvrtku, istoj se honorar isplatio putem ispostavljenog računa.

 

LIKOVNA RADIONICA

Likovna radionica, također, predstavlja novu radionicu u ponudi DND-a, namijenjena je predškolskoj djeci te je započela s radom u listopadu. Radionicu je vodila i osmislila odgajateljica Valentina Ujčić. Grupa se u razdoblju od listopada do prosinca sastajala jedanput tjedno po dva školska sata, te je u istu bilo uključeno ukupno 7-ero djece predškolske dobi

Članski doprinos za ovu radionicu iznosio je 120,00 kn mjesečno, a honorar se voditeljici isplatio putem autorskog ugovora.

 

Povremene radionice za djecu

 

ZIMSKE RADIONICE

Zimske radionice ili zabavno zimsko prijepodne zamišljeno je kao provođenje jednokratnih besplatnih radionica za djecu školske dobi kako bi im se u vrijeme praznika osiguralo kvalitetno i zanimljivo provođenje slobodnog vremena.

Zimske radionice se ove godine nisu provele u zamišljenom obliku, jer je iz Grada stigao prijedlog o organizaciji zimovanja za djecu. Ideja je bila organizirati višednevni boravak na snijegu za djecu, uz razne zabavne i edukativne programe i aktivnost, po cijeni koja će biti prihvatljiva što većem broju roditelja.

U tom smislu, već se u listopadu krenulo s pripremama, tj. sakupljanjem ponuda, objavama, prijavama i drugo. Zimovanje je, potom, realizirano u razdoblju od 09. – 12. siječnja, u Mrkoplju, za kupno 19 djece nižih razreda osnovne škole, od čega 9 djece u socijalnoj potrebi.

Grad Poreč – Parenzo pokrio je kompletan boravak djece u socijalnoj potrebi, te djecu opremio i najosnovnijom odjećom i obućom potrebnom za boravak na snijegu.

 

PROLJETNE RADIONICE

Proljetne se radionice organiziraju s istom svrhom kao i zimske radionice. Ove su godine one ostvarene u periodu od 03. – 07. travnja, u jutarnjim satima, a tematika je bila različita: izrada hvatača snova; izrada nakita; izrada i pokretanje vozila; izrada zajedničke slike na platnu.

Sve su radionice za djecu bile besplatne, a troškovi za materijal i drugo, pokriveni su iz vlastitih sredstava. Likovne radionice volonterski je vodila članica DND-a Venis Gregurević, a ostale radionice nova tajnica DND-a Gabrijela Močibob, u okviru svog radnog vremena.

Proljetne radionice okupile su ukupno 65 djece.

 

Povremene radionice za djecu

 

LJETNI KAMP – ZABAVNA LJETNA BAZA

Zabavna ljetna baza 2018. realizirana je u razdoblju od 25. 06. – 18. 08., u četiri smjene, s ukupno 313 upisane djece, od čega 158 djece s područja grada Poreča – Parenzo, 59 djece iz drugih općina i gradova, te 6 djece iz drugih država. Pojedina su djeca boravila u kampu više od jedne smjene.

Broj djece po smjenama:

A grupa

B grupa

C grupa

1. smjena

24
26
26

2. smjena

25
26
28

3. smjena

24
26
27

4. smjena

26
27
28

Grad Poreč – Parenzo je roditeljima djece s prebivalištem na području Grada Poreča subvencionirao boravak djece u Zabavnoj ljetnoj bazi s 47.000,00 kn. Općina Sv. Lovreč subvencionirala je boravak djece sa svojeg područja s iznosom od 200,00 kn po djetetu, a općina Tar – Vabriga je roditeljima djece s njihovog područja subvencionirala 70 % ukupnog iznosa boravka u kampu

Ovogodišnji voditelji/ce u kampu bili su: Stjepana Čumigaš Krivačić (3 smjene), Helena Hrvatin (1 smjena), Jasna Matošević (1 smjena), Valentina Mladinov (1 smjena), Linda Mušković (1 smjena), Igor Ostojić (1 smjena), Nataša Rotar (1 smjena), te Sonja Stojnić (3 smjene).
Asistenti/ce voditeljima u kampu bili su: Lucijan Cvjetičanin (4 smjene), Marina Đulabić (4 smjene), Dijana Lutvica (2 smjene), Iva Matošević (1 smjena) i Ana Stanisavljavić (1 smjena).
Honorar je voditeljima i asistentima isplaćen temeljem autorskog, studentskog ili učeničkog ugovora, ovisno o njihovom trenutnom statusu.

Veliki doprinos uspješnosti Zabavne ljetne baze i ove su godine dale mlade volonterke i volonteri:
Tina Nekić (dvije smjene), Iva Bajrektarević (tri smjene), Vili Stojnić (jedna smjena), Aurora Kosinožić (dvije smjene), Luca Mateo Menkhoff (dvije smjene), Lara Zgrabljić (3 smjene), Nikolina Bilandžija (jedna smjena), Danica Golemović (jedna smjena), Niko Berneš (jedna smjena), Iris Prislan (dvije smjene), Hana Matošević (jedna smjena), Nina Klaić (jedna smjena), Lena Stefanov (dvije smjene) i Antonio Vekić (jedna smjena) koji su odradili ukupno 1662 i pol volonterskih sati.

Neposredno prije početka ljetnog kampa organizirana je edukacija za sve uključene voditelje, asistente i volontere koja je podrazumijevala upoznavanje procesa i procedura važnih za funkcioniranje u grupi kao i u cijeloj organizaciji kampa, te upoznavanje osnova pružanja prve pomoći djeci i odraslima.

Osim redovnih aktivnosti na plaži, u vodi i u bazi, za čije su osmišljavanje bili zaduženi voditelji grupa, djeci su ponuđene i neke druge aktivnosti i sadržaji, i to: izlet brodom u Zelenu laguna, boravak na ski liftu i učenje skijanja na vodi, izlet u aquapark Istralandija, izlet u Dinopark, posjeta gradskom akvariju/terariju, posjeta vatrogasnoj postrojbi Poreč, znanstvene radionice, radionice filcanja vune, streličarske radionice, kuglanje, vožnje turističkim vlakićem, penjanje po umjetnoj stjeni, slack line, radionice crvenog križa, radionice usvajanja morse znakova, izlet na otok Sv. Nikola i drugo. Sve navedeno ostvareno je većinom zahvaljujući velikodušnosti volontera, privatnih tvrtki i drugih, koji redovito podržavaju rad DND – a Poreč i nastoje pomoći na razne načine. U tom smislu, posebne zahvale za pomoć u realizaciji ovogodišnje Zabavne ljetne baze dobili su:

 • Valamar Riviera – donacija stola za stolni tenis i stolni nogomet, novčana donacija u iznosu od 10.000,00 kn za školu plivanja i dodatne radionice u ljetnom kampu, besplatno korištenje umjetne stijene i slack line-a, te besplatan prijevoz na otok Sv. Nikola
 • Istarski supermarketi – majice za voditelje, asistente i volontere u kampu
 • Materada centar, Damir Deković – radionice fizikalne terapije
 • Moneo savjetovanje – novčana donacija u iznosu od 1.000,00 kn za kupnju trampolina
 • Igor Ostojić – radionice penjanja na umjetnoj stijeni
 • Fredi Stojnić – radionice streličarstva
 • Goran Prodan – radionice Morseovih znakova, pratnja na izletima u aquapark Istralandija i otok Sv. Nikola
 • Snježana Lehman –pratnja na izletima u aquapark Istralandija i otok Sv. Nikola
 • Jovica Gostojić – pomoć pri hitnim intervencijama, popravcima i drugo
 • Vltava Muk – radionice filcanja vune
 • Crveni križ Poreč – radionice ponašanja na vodi/moru
 • Dino park Funtana – besplatan ulaz u park i na program
 • Vatrogasna postrojba Poreč – demonstracija gašenja vatre i opreme, te pomoć pri pripremi vanjskog prostora remonta (pranje dvorišta)
 • Vita leva, Vladimir Levak – neograničeno korištenje turističkog vlakića
 • Ljuština d.o.o., Tomo Ljuština – besplatne vožnje autobusom
 • Ski lift, Ivan Opačak – beslatne vožnje na ski liftu i ručkovi
 • Forex, Branko Budija – besplatne vožnje brodom u Zelenu lagunu i natrag
 • Hotel Valamar Zagreb, šef kuhinje Eugen Staniša – srdačna i poticajna suradnja
 • Restoran Istra, obitelj Petretti – besplatan ručak u restoranu (jedan po smjeni)
 • Aquapark Istralandia – ulaznice u aquapark s velikim popustom za stariju djecu i odrasle, a za vrtićku djecu slobodan ulaz
 • Akvarij i Terarij Poreč – besplatna posjeta
 • Mladen Đaković – pratnja na izletu u aquapark Istralandija
 • Kristijan Korunić – pratnja na izletu u aquapark Istralandija
 • ŽKK Istra Poreč, Ružica Močibob – besplatno koištenje kuglane
 • Stanić d.o.o. – donacija sladoleda
 • USB Poreč – ustupanje prostorije za boravak jedne skupine djece, poklon predstava na završnici kampa, pomoć pri pripremi i realizaciji fešte za djecu i roditelje

 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

U cilju podizanja Dječjeg gradskog vijeća, predstavnici DND – a pozvani su 25. svibnja u Grad gdje je dogovoreno kako će Grad biti nositelj navedenog projekta, predloženi su, nadalje, članovi koordinacijskog odbora, te je također dogovoreno kako će se na sljedećem sastanku definirati konačan tekst Statuta nakon što ga pročelnica za društvene djelatnosti revidira.
Početkom srpnja održana je, nadalje i edukacija za nove voditelje Dječjih gradskih vijeća, u Tuhelju, gdje je Grad pokrio troškove smještaja za članicu DND – a koja je upućena na edukaciju.
Nakon toga, do kraja se godine više ništa nije događalo po pitanju podizanja DGV – a. Planirani sastanak nije održan, a nakon našeg upita, nismo dobili nikakav konkretan razlog zbog kojega projekt stoji. U tom smislu, budući da je Grad na početku godine, prema natječaju, odobrio 3.000,00 za projekt Dječjeg gradskog vijeća, dio odobrenih sredstava usmjerio se na potrebe radionice Dječjeg foruma.

 

Javne manifestacije i obilježavanja važnih datuma

 

VELIKI MALI KARNEVAL

21. Veliki mali karneval održan je u subotu, 10. veljače s ukupno 901 uključenih, od toga 488 djece, 43 odgajateljica/odgajatelja i 370 roditelja maskiranih u 17 grupa.
DV Radost i DV Paperino okupljali su se i kretali ispred vrtića Radost 1, a privatni vrtići s parkirališta iza osnovne škole Poreč. Organizirana su dva animacijska punkta, na rivi i na Trgu J. Rakovca, a predstavljanje grupnih maski održano je na Trgu slobode.
Grad Poreč – Parenzo pokrio je troškove ovogodišnjeg karnevala u iznosu od 6.561,17 kn koji je podrazumijevao trošak voditelja karnevala i animatora, trošak krofni i sokova za maskirane grupe, trošak materijala za ukrašavanje i slično. Isto tako, Grad je pokrio trošak izrade maski za djecu u iznosu od od 5,00 kn po maskiranom djetetu prijavljenim vrtićima.
Uspjeh ovogodišnjeg karnevala ostvaren je zahvaljujući volonterima kojih se ove godine uključilo ukupno 17 i koji su zajedno odradili 68 volonterskih sati.

 

DANI HRVATSKOG JEZIKA

Dani hrvatskog jezika i ove su godine obilježeni na zabavan i poučan način. U petak 16. ožujka, u knjižnici OŠ Poreč organizirano je veselo dvosatno druženje za učenike i učenice sedmih pri kojemu su učenicima ponuđene razne igre mozgalice koje zahtijevaju vješto baratanje hrvatskim jezikom. U igri i druženju sudjelovalo je ukupno 21 natjecatelja, a za logistiku i pomoć bilo je zaduženo 6 odraslih volontera i volonterki.

 

GRADU S LJUBAVLJU

U subotu, 28. travnja, održan je sada već tradicionalni program u čast Dana oslobođenja grada, „Gradu s ljubavlju“. U dvosatnom programu, prisutne sugrađane i turiste, zabavljalo je približno 150 djece.
Na plesnom podiju, na Trgu slobode, led su probile najmlađe plesačice, djevojčice iz radionice Plesaončica koju vodi Andreja Široki. Valentin Gašparini je na plesni podij doveo 20-ak svojih break dancera, podijelio ih u dvije grupe koje su upriličile pravi breakerski battle.
Slijedio je blok USB plesačica, koji je otvoren nastupom plesne skupine Happy, mlade osobe s intelektualnim poteškoćama, te nastavljen solo i grupnim nastupima. Time su USB plesačice obilježile i Svjetski dan plesa.
U sklopu programa održan je i 7. Likovni ex tempore za djecu u kojemu je sudjelovalo čak 30-tak djece. Djeca su inspiraciju za crtanje tražila u šetnji gradom, a njihove je radove ocjenjivao žiri u čijem su sastavu bili: Venis Gregurović, Marina Dželalija i Sebastijan Vojvoda. Grad je osigurao nagrade za djecu, a podijelio ih je gradonačelnik osobno.
Kroz čitavo vrijeme trajanja programa, pekle su se i palačinke, za što su bile zadužene mlade volonterke Tina, Iva i Iris, a od „prodaje“ istih sakupilo se ukupno 330,00 kn.
I ovaj je program ostvaren zahvaljujući velikoj podršci volontera, te je ostvareno ukupno 20 volonterskih sati.

 

DAN OBITELJI

Međunarodni dan obitelji i ove je godine obilježen obiteljskom biciklijadom, piknikom i igrama u Zelenoj laguni.
Krenulo se biciklima od akvagana na Gradskom kupalištu na vožnju uz more do šumice nadomak Ski lifta u Zelenoj laguni, gdje je slijedilo osvježenje uz sokove i grickalice, a potom razne timske igre za djecu i roditelje.
U dvosatnom druženju sudjelovalo je 30 – tak odraslih i isto toliko djece, a da sve protekne u opuštenoj i zabavnoj atmosferi zaslužni su, naravno, naši volonteri.

 

DJEČJI TJEDAN

Dječji tjedan tradicionalni je program Saveza društava Naša djeca Hrvatske koji se već više od trideset godina svakog prvog punog tjedna u listopadu provodi s lokalnim društvima Naša djeca. Ovim programom se nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji skrenuti pozornost najšire javnosti na ostvarivanje dječjih prava i položaj djece u društvu.
U ponedjeljak, 01.10., prvi dan u dječjem tjednu, djeca iz radionice dječjeg foruma, zajedno s voditeljicama, gostovala su u uredu gradonačelnika, a na Trgu slobode planirano je okupljanje i zabava za djecu svih vrtića uz izložbu njihovih radova na temu „Poruka gradu“, no aktivnost je zbog kiše otkazana.

U narednim danima održane su Bajkaonice u dječjim vrtićima Crvenkapica, Cipelići i 101 dalmatinac, a za djecu iz vrtića Radost u prostoru Društva.
Provedene su i dvije likovne radionice, jedna s djecom iz vrtića Cipelići, a druga sa školskom djecom, u kojima su djeca oslikavala i bojala drvene klupe zamišljene u okviru projekta „Bankelica“.
Osim navedenog, za osnovnoškolce, tj. za djecu trećih razreda, organizirana je Potraga za blagom, u starom gradu. Uključile su se škole Poreč i Bernardo Parentin, a aktivnost je organizirana i provedena u suradnji sa Zavičajnim muzejom Poreštine

 

DAN KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

Povodom Dana Konvencije UN o pravima djeteta, u Teatrinu Zajednice Talijana Poreč, organizirano je predavanje i okrugli stol za roditelje i sve one koji se bave djecom na temu „Poslušnost ili odgovornost.“ Predavačica je bila Alenka Krivičić Jedrejčić, a moderatorica Ivona Orlić. Dan Konvencije obilježila su i djeca i voditeljice radionice „Dječji forum“. Kiša je „poremetila“ ideju da se na Trgu slobode postavi aleja s dječjim pravima, pa su djeca umjesto toga o temi razgovarala u prostoru DND-a i pred mikrofonom Radio Centra.

 

PROSINAČKE SVEČANOSTI

Uključivanje u prosinačke svečanosti, točnije u program adventa, provedeno je nešto drugačije nego prošle godine. Umjesto štanda, odlučili smo se za organizaciju dodatnih sadržaja za djecu. Gradska knjižnica ustupila je prostor za provođenje radionica s djecom u popodnevnim satima, a zajednički je osmišljen raspored i popratni sadržaji. Program knjižnice i dnd-a štampao se na posebnim letcima, koje su onda vilenjaci i slovko, volonteri i volonterke iz srednje škole, svakodnevno dijelili djeci na adventu, ispred vrtića i dr.
Radionica ukrašavanja keksi, namijenjena mlađoj djeci, bila je najposjećenija; jedna je takva radionica također održana samo za djecu višnjanskog vrtića koja su unaprijed najavila posjetu i rezervirala termin. Ostale radionice, poput radionice pripreme koktela i radionice pričanja priča, otkazane su zbog nedovoljnog interesa.

 

VESELI GLASI/VOCI ALLEGRE

Nakon audicija održanih u osnovnim školama, uvježbavanja pjesama i drugo, odabrano je osamnaest pjevača i pjevačica koji su svoje izvedbe predstavili publici na 18. dječjem festivalu, 17.12.2019.
Djecu je i ove godine pripremao i vodio Gordan Gregurović.
Ove godine djelile su se nagrade za prvo, drugo i treće mjesto, i to u dvije kategorije: djeca od prvog do četvrtog razreda i djeca od petog do osmog razreda. Prvo mjesto pripalo je Petru Brajkoviću, u
kategoriji do četvrtog razreda te Doni Dodich, u kategoriji od petog do osmog razreda. Druga mjesta pripala su Klari Gulić i Mateu Šušljiku, a treća mjesta Pauli Dragičević i Etienu Šimiću.
Nastupe djece procjenjivali su: mlada pjevačica u usponu Marina Žužić, ujedno i predsjednica žirija, predstavnica Grada Sanja Oplanić, naša predsjednica Sonja Kotur Lovreković, te učiteljica glazbe Tina Pajdaš i glazbenik Zlatko Crnković.
Dok je žiri procjenjivao nastupe, publiku su zabavljala djeca iz naših break dance radionica, plesačice iz USB-a, mlada pjevačka nada Cristina Lubiana, te prošlogodišnja pobjednica festivala Leticija Liović. Leticija je izvela himnu DND-a, pjesmu pod nazivom „Obojimo svijet bojama duge“, a premijerno je prikazan i spot pjesme.
DND je svim sudionicima festivala osigurao diplome za sudjelovanje i slatki poklon, dok je nagrade za pobjednike osigurao Grad Poreč-Parenzo.

 

DNDIJADA

Za radionice koje su započele s radom u jesen 2017., završni program ili DNDijada, održani su svaki zasebno zbog obaveza voditelja i voditeljica i različitog vremenskog trajanja radionica. Break radionica završila je s radom u travnju, pa je i završni program održan u travnju, u prostoru nekadašnjeg remonta uz nastup djece te zajedničko druženje djece i roditelja, dok su radionice Plesaončica i radionica talijanskog jezika trajale do početka lipnja, pa je završni program održan u tom periodu.

DNDijada za radionice koje su započele s radom u listopadu 2018., organizirana je sredinom prosinca u Domu obrtnika. Djeca iz svih radionica, uz podršku voditelja i voditeljica, predstavila su svoj rad roditeljima i drugim uzvanicima, nakon čega je sljedilo zajedničko druženje i čašćenje za koje su se pobrinuli roditelji. Tom prigodom sva su djeca dobila i poklon, knjigu „Poznati Porečani kad su bili mali“ i platnenu torbu.

 

NAPOMENA:

U odnosu na Plan rada za 2018. nije se održala manifestacija „Stihovi ne priznaju granice”, te nisu obilježeni Dan igara i Međunarodni dan djevojčica. Obilježen su zato, izvan Plana, Dan Sv. Maura, i to radionicom za vrtićku djecu na Trgu slobode gdje su ona uz pomoć profesionalne kuharice pripremala svako svoju malu palentu, što je tradicija Grada u okviru ove manifestacije. Isto tako, obilježen je i Dan otvorenih vrata udruga, promocijom Udruge na Trgu slobode.

Ostale realizirane aktivnosti

U 2018. ostvareno je i niz drugih aktivnosti koje nisu bile u Planu, već su se ideje i (li) potreba za realizacijom pojavila tokom godine.

 

STRATEŠKO PLANIRANJE

Nakon četiri godine ponovno je organiziran Proces strateškog planiranja kao dvodnevna radionica, 16. – 17. veljače 2018. Voditeljica procesa bila je vanjska stručnjakinja Suzana Jašić, a u proces planiranja uključene su članice Upravnog odbora, tri voditelja/ice radionica, predstavnici roditelja i četiri kandidatkinje u užem izboru na natječaju za posao tajnice uduge. Strateški plan izrađen je za razdoblje od sljedeće tri godine, s mogućnošću produžetka na 4 godine, iako je, s obzirom na dinamično okruženje, realno očekivati da će za tri godine biti potrebno izraditi novi plan.

 

PREDAVANJE “DOULA, TKO JE TO?”

Na inicijativu članice Nancy Novković, u ožujku je u našem prostoru održano predavanje za roditelje na temu „Doula – tko je to?“, koje je održala doula Helena Gaia Petrović, iz Pule.

 

STEM AUTO

U suradnji s IRIM-om (Institutom za razvoj i inovacije mladih) u listopadu je organizirana jednokratna radionica informatike i programiranja za školsku djecu, koja je zapravo bila poticaj za promišljanje i pokretanje jedne takve radionice za djecu tokom čitave godine.

 

BAJKAONICA

Voditeljica projekta Bajkaonica, naša članica Snježana Lehman, održala je u okviru dječjeg tjedna 7 bajkaonica za vrtićku djecu, a u prosincu je bajkaonica ostvarena u svim nižim razredima OŠ Finida te u područnoj školi Nova Vas.

 

BANKELICA

rojekt financiran iz programa Naš doprinos zajednici Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru kojeg su djeca kroz 6 radionica s likovnim umjetnicima izradila i oslikala nekoliko originalnih klupa koje su potom postavljene na javnu površinu.

 

SUSRET DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

Krajem kolovoza, u organizaciji Savez DND-a Hrvatske, u Poreču je održan dvodnevni susret dječjih foruma Hrvatske u kojem su sudjelovala i pojedina naša djeca, a naše su članice, Snježana Lehman i Sonja Stojnić ujedno organizirale i dvije radionice za sudionike.

 

Projekti

Odobreni projekti u 2018.

Grad Poreč – Parenzo

Kvalitetno slobodno vrijeme

40.000,00 kn

Grad Poreč – Parenzo

Zabavna ljetna baza

47.000,00 kn

Grad Poreč – Parenzo

Dječje gradsko vijeće

3.000,00 kn

Općina Tar – Vabriga

Kvalitetno slobodno vrijeme – potpora za korisnike s
područja Općine

5.000,00 kn

Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva

Bankelica

11.378,00 kn

Veliko srce Valamara

Škola plivanja

10.000,00 kn

ACI d.d.

Održivi razvoj DND-a

*2.000,00 kn

Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva

Digit

*14.588,80 kn

Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva

Institucionalna podrška

*169.134,00 kn

*projekti su odobreni krajem 2018., ali uplata sredstava ide od siječnja 2019.

Osim navedenih projekata, i dalje traje projekt „Volontiranje To Go“ u kojemu je DND partner s Centrom za građanske inicijative, Volonterskim centrom Istre i TUŠ Antona Štifanića. Projekt je započeo 01.06.2017. godine te traje do 31. 05. 2019. Cilj projekta je ojačati i izgraditi kapacitete OCD-a i ustanova kao organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolske populacije u volontiranje kroz izgradnju web platforme, edukaciju, izradu programa volontiranja, mentorstva i međusobnu suradnju te uvrštenjem volontiranja u školski kurikulum. Iz projekta se financira polovica plaće za Sniježanu Matejčić.

Projekti koji nisu prošli na natječajima u 2018.

Aerodrom Dubrovnik

Lego robotika

20.107,50 kn

Hrvatska Lutrija

Dvorište po mjeri djece

19.735,00 kn

Zaklada Novo sutra

Opremanje IT radionica i prostora

229.746,00 kn

Zaklada Hrvatska za djecu

Cjelogodišnje IT radionice i produkcija predstave

93.666,96 kn

HEP

I ja idem u zabavnu ljetnu bazu (asistenti)

9.846,00 kn

OTP banka

I ja idem u zabavnu ljetnu bazu (asistenti)

9.846,00 kn

Odvodnja Poreč

Škola plivanja

9.429,00 kn

Uniqa osiguranje

Dvorište po mjeri djece

13.800,00 kn

Istarska županija

Nogomet za sve (za odlazak dramske skupine na
smotru dnd-a)

27.762,00 kn

Istarska županija

Prijevod i tiskanje slikovnice “Djed mraz u Poreču”

41.260,00 kn

Hrvatska udruga za odnose s
javnošću

Raširi ruke, daj nam znak

31.943,00 kn

Istarski supermarketi

Škola plivanja

9.400,00 kn

Materijalni uvjeti

Tijekom godine postepeno se povećavao broj radionica u prostoru, jedan termin koriste i plesačice iz USB –a, te je trebalo osmisliti način na koji voditeljima osigurati prostor za nesmetano izvođenje planiranih aktivnosti kao i za odlaganje njihovih raznih rekvizita, opreme i/ili dječjih radova. Postavljeno je nekoliko drvenih polica koje jesu donekle pomogle, no u narednom razdoblju, sredstvima Nacionalne zaklade za Institucionalnu podršku, planira se nabavka jednog većeg ormara za odlaganje materijala, ali i nabavka novih 12-tak stolica budući da su postojeće dosta dotrajale.

Krajem listopada, laminatom je zamijenjen dio poda koji je ranije bio prekriven linoleumom, a nakon slanja dopisa raznim porečkim tvrtkama za donacijom materijala potrebnog za potpuno renoviranje postojećeg kupatila, tvrtka Špina d.o.o. donirala je kompletan materijal a Elektrometal iznos od 1.000,00 kuna. U tom smislu, krajem godine krenulo se s planiranje načina na koje i kada započeti radove u i oko kupatila, što bi trebalo biti definirano u idućoj godini.

Od informatičke opreme nabavljen je novi kompjuter jer je postojeći prestao funkcionirati, a u narednom razdoblju za isti je još potrebno nabaviti novu tipkovnicu i ekran, što se također planira sredstvima iz Institucionalne potpore.

 

Volonteri / volonterke

U izvještajnom razdoblju DND Poreč imao je 82 volontera, desetak volontera manje nego prošle godine koji su, unatoč tome, zajedno odradili ukupno 2562 volonterskih sati, tj. 509 sati više nego lani a što prema priznatoj vrijednosti volonterskog sata od 33,00 kn čini ukupno 84.546,00 kn.
Grad Poreč – Parenzo je i ove godine, povodom Dana volontera, organizirao bal volontera za građane koji volontiraju u udrugama i institucijama registriranim u Gradu. Ovisno o broju članova udruge su mogle kandidirati određen broj volontera/ki.
DND Poreč kandidirao je deset najaktivnijih volontera/volonterki, koji su onda pozvani na svečanost u Domu obrtnika te dobili zahvalnice Grada za doprinos razvoju zajednice, a to su bili: Iva Bajrektarević, Damir Deković, Mladen Đaković, Snježana Lehman, Luca Matteo Menkoff, Ružica Močibob, Vltava Muk, Tina Nekić, Lena Stefanov i Lara Zgrablić.

 

Edukacije

Savez DND-a Hrvatske organizirao je početkom srpnja 2018. dvije različite dvodnevne edukacije u Tuhelju u kojima su sudjelovale i naše članice. Prva edukacija bila je namijenjena već postojećim voditeljima i voditeljicama Bajkaonice, pa je istoj prisustvovala Snježana Lehman, voditeljica Bajkaonice u našem DND-u, dok je druga edukacija bila namijenjena novim potencijalnim voditeljima dječjih gradskih vijeća, te je predloženo da istu prođe Dunja Klarić.
Troškove puta i smještaja za edukaciju Bajkaonice pokrio je Savez DND-a iz projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ iz kojeg je Bajkaonica i nastala, dok je za edukaciju novih voditelja dječjih gradskih vijeća Savez DND-a pokrio samo troškove puta, a troškove smještaja Grad Poreč – Parenzo.

 

Suradnja

Suradnja sa Savezom DND –a Hrvatske ostvarena je kroz redovito sudjelovanje na njihovim Skupštinama (Snježana Lehman kao predstavnica DND-a Poreč sudjelovala radu dvije Skupštine Saveza DND-a Hrvatske) i sudjelovanje u predloženim aktivnostima i edukacijama. Savezu se, također, redovito šalju informacije vezane uz posebne aktivnosti, događanja i novosti u Društvu, kao i godišnji izvještaj o radu. Osim toga, Savez je krajem ljeta u Poreču održao susret dječjih foruma Hrvatske pri čemu su članice DND – a Poreč velikodušno prihvatile ideju o osmišljavanju i provođenju nekoliko radionica s djecom.

Suradnja s lokalnim dječjim vrtićima, DV Radost, DV Paperino, DV Crvenkapica, DV Cipelići i DV 101 Dalmatinac, najintenzivnija je u periodu osmišljavanja i provođenja aktivnosti u okviru dječjeg tjedna i u periodu organizacije Velikog malog karnevala. No, suradnja se ostvaruje i izvan navedenih perioda i to kroz međusobno savjetovanje, informiranje, posudbu materijala i/ili rekvizita i sl.

Suradnja s osnovnim školama ostvarena je kroz nekoliko različitih aktivnosti tijekom godine. U OŠ Poreč je sredinom ožujka obilježen Dan hrvatskog jezika s djecom sedmih razreda. U okviru dječjeg tjedna, djeca trećih razreda OŠ Poreč i OŠ Bernardo Parentin, zajedno s učiteljicama, sudjelovala su u Potrazi za blagom, aktivnost koju je DND organizirao zajedno sa Zavičajnim muzejom. U periodu adventa, Snježana Lehman, voditeljica Bajkaonice, održala je u nekoliko navrata aktivnost pričanja priča u OŠ Finida.
Isto tako, škole, kao i vrtiće, nastoji se redovito informirati o novim programima/aktivnostima za djecu u Društvu, kao i o planiranim predavanjima i drugo što može biti interesentno roditeljima.

Osim navedenog, u cilju ostvarivanja planiranog, ostvarena je suradnja i s mnogim drugim ustanovama, organizacijama i drugima: Gradska knjižnica Poreč omogućila je korištenje prostora dječje knjižnice za provođenje radionica za djecu u okviru adventa; Zajednica Talijana Poreč prostor Teatrina za održavanje predavanja za roditelje; Sportska Zajednica Grada Poreča osigurala je prostor potreban za održavanje radionice streličarstva, a u vrijeme ljetnog kampa posuđena je i podloga potrebna za prekrivanje jedne prostorije u kojoj borave djeca. Nadalje, s Turističko ugostiteljskom školom Poreč, Volonterskim centrom Istre i Centrom za građanske inicijative postoji kontinuirana suradnja kroz provođenje zajedničkih akcija i radionica s djecom, budući da smo i partneru u projektu.

Kontinuirana suradnja, tj. podrška ostvaruje se i s Gradom koji osim što podupire programe DND-a, sudjeluje i u realizaciji pojedinih manifestacija DND-a, a to su Veliki mali karneval, Gradu s ljubavlju i Veseli glasi.

 

Medijska promidžba

Vidljivost DND-a u zajednici osigurana je zahvaljujući osobi zaposlenoj na poslovima medijske promocije. Javnost se redovito informira o planiranim i realiziranim aktivnostima i događanjima, i to putem web i facebook stranice, ali i putem drugih lokalnih portala i radija koji redovito prate i objavljuju aktivnosti Društva.
Osim navedenog, rad DND-a je u dva navrata popratila i TV Istra. U ljeti je snimljena reportaža o ljetnom kampu, a kasnije, tijekom studenoga, djeca iz znanstvenih radionica i ona iz radionice dječjeg foruma gostovala su u emisiji Šareni svijet.

 

Izvještaj sastavila Gabrijela Močibob, tajnica