Izvještaj o radu Društva za 2019. godinu

IZVJEŠTAJ
o radu Društva za razdoblje 1.1. – 31.12.2019.

 

Uvod

 

Društvo „Naša djeca“ Poreč u 2019. godini nastavilo je s ostvarivanjem osnovne zadaće, a to je organiziranje i provođenje aktivnosti i programa koji pridonose ostvarivanju i promociji dječjih prava iz Konvencije UN o pravima djeteta u skladu s prioritetnim područjima i strateškim ciljevima.

Na prijedlog Upravnog odbora u 2019. godini je došlo do izmjena i nadopuna Statuta iz 2015. godine, radi pojednostavnjenja poslovanja i funkcioniranja Udruge, te je od 23. rujna 2019. godine na snazi novi Statut Udruge.

Tijekom godine održano je ukupno 8 sjednica Upravnog odbora i 4 zasjedanja Skupštine. Prošla, 2019. bila je i izborna godina. Naime, u rujnu 2019. istekao je mandat predsjednici Udruge i članicama Upravnog odbora. Za novu predsjednicu izabrana je dotadašnja zamjenica predsjednice Divna Radola, a za članice Upravnog odbora tri „stare“: Viviana Salvaro, Vesna Milanović i Sonja Kotur Lovreković i četiri nove članice: Sunčica Damjanović, Ana Vinkerlić Dujmović, Irides Zović i Sandra Zuanni Močibob.

Primljeno je 6 novih članova, pa je u Knjigu članova trenutno upisano 45 odraslih članova i članica Udruge. Nominalnih članova i članica u 2019. godini bilo je ukupno 320.

U lipnju 2019. godine, zahvaljujući Institucionalnoj potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, zaposlena je jedna osoba na neodređeno nepuno radno vrijeme, te je u Udruzi trenutno 3 zaposlene: 2 na puno radno vrijeme i 1 na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

 

Programske aktivnosti

 

Cjelogodišnje radionice za djecu

 

Cjelogodišnje radionice za djecu prate nastavnu godinu. Rad započinje u jesen (u listopadu) te u pravilu traju do kraja svibnja naredne godine. Cjelogodišnje radionice za djecu dio su programa Kvalitetno slobodno vrijeme – kvalitetna prevencija koji se sufinancira iz gradskog proračuna, temeljem godišnjih natječaja. U 2019. DND je za taj program dobio potporu od 40.000,00 kuna. Četvrtu godinu za redom ovaj program dobiva i potporu iz općinskog proračuna Tara-Vabrige, kroz tamošnji natječaja za potpore udrugama. Potpora iznosi 5.000,00 kuna.

U 2019. godini nastavilo se s provođenjem radionica započetih u listopadu 2018. godine: plesaonica, break dance, streličarstvo, mali znanstvenici, mali istraživači, likovna, dramska i dječji forum. Početkom veljače pokrenuta je nova radionica, KOR – kodiranje, opismenjavanje, robotika, namijenjena djeci viših razreda osnovne škole, koju od jeseni provodimo u dvije grupe.

Ovisno o programu i uzrastu djece, radionice su održavane 1- 2 puta tjedno a trajale su 1 puni sat ili 2 školska sata.

Osim streličarske radionice koja je održavana u dvorani Žatika, sve su ostale radionice održavane u prostoru Udruge.

Odlukom Upravnog odbora, dramska radionica i radionica dječjeg foruma, za djecu su i bile besplatne, kao i prethodnih godina, dok su za ostale radionice roditelji mjesečno plaćali članski doprinos koji je od rujna 2019. za sve radionice bio isti, tj. 150,00 kn po radionici, čime su osigurana sredstva za isplatu naknade voditeljima i voditeljicama. Roditeljima koji su imali više od jednog djeteta u radionici odobravan je popust od 50% na drugo/treće dijete.

Voditeljice radionice dječjeg foruma i voditelj radionice streličarstva svoj su angažman odradili volonterski, dok je ostalim voditeljima/voditeljicama 2x godišnje isplaćena naknada putem autorskog ugovora ili ugovora o djelu.

U proljetnom ciklusu radionice je pohađalo ukupno 83 djece (13 iz okolnih Općina), a u jesenskom ciklusu njih 96 (12 iz okolnih Općina). Budući da pojedina djeca nastavljaju svoje sudjelovanje u radionicama s početkom novog ciklusa na jesen, a druga ne, te se upisuju i nova, ukupan broj djece u cjelogodišnjim radionicama, u 2019. godini, bio je 126.

U svibnju i lipnju, ovisno o tome kada je koja radionica završila s programom planiranim za nastavnu godinu 2018./2019. u prostoru Udruge održani su ogledni satovi za roditelje gdje su djeca pokazala čime su se bavila u radionicama te su sva djeca dobila i diplome/potvrde o sudjelovanju.

 

PLESAONICA

Radionica se od sredine siječnja do kraja svibnja održavala dva puta tjedno po sat vremena, pohađale su je 4 djevojčice školskog uzrasta (prvi i drugi razred) a voditeljica je kao i ranije bila plesna pedagoginja Andreja Široki.
Nakon ljetne pauze i nakon provedenih upisa u jesenski ciklus radionica, broj zainteresiranih za radionicu pao je na svega 3 djece, te je odlukom Upravnog odbora radionica prekinula s radom.

 

BREAK DANCE

U proljetnom periodu (siječanj – travanj) radionica je provođena u dvije grupe (mlađa i starija djeca) te se održavala 2x tjedno po sat vremena.
Radi velikog interesa i konstantnih upita roditelja, na jesen je pokrenuta još jedna break dance grupa za početnike, za djecu od navršene 4 godine života.
Voditelj radionice je Valentin Gašparini kojem se honorar isplaćuje putem autorskog ugovora.

 

DRAMSKA RADIONICA

Dramska radionica održavana je jedanput tjedno po 2 školska sata, te okupljala djecu od 2. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole, ukupno njih 9. Radionicu je vodila Anči Ritossa Blažević kojoj je honorar isplaćivan putem autorskog ugovora kroz program Kvalitetno slobodno vrijeme – kvalitetna prevencija.
Tijekom 2019. dramska je skupina bila vrlo aktivna što se tiče javnih nastupa. Nakon dobro uvježbane priče „Cvrčka i mrav“ te u dogovoru s djecom, ista je priča predstavljena djeci u osnovnim školama Tar, Vabriga, Finida i Bernardo Parentin.

 

STRELIČARSKA RADIONICA

Streličarska radionica, koja je zamišljena kao tečaj za savladavanja osnovnih vještina u streličarstvu, završena je na kraju veljače, kako je i dogovoreno zbog obaveza trenera, te su sva upisana djeca, njih 5, uglavnom bila aktivna do samog kraja.
Krajem veljače, polaznici radionice, imali su priliku sudjelovati 1. streličarskom susretu u Intersport dvorani koji je organizirao Streličarski klub Poreč te isprobati naučeno i savladati nastup pred velikim brojem ljudi.
Radionicu je volonterski vodio Fredi Stojnić, član DND –a i dugogodišnji streličar, a članski doprinos za djecu iznosio je 120,00 kn mjesečno.

 

DJEČJI FORUM

Dječji forum volonterski su vodile Snježana Lehman i Dunja Klarić, članice DND – a, obje educirane za provođenje ove radionice.
Osim redovitih sastanaka subotom i ostvarivanja planiranog programa, djeca su uz podršku voditeljica ostvarila i niz drugih aktivnosti. Sudjelovala su aktivno u 2 humanitarne akcije u kojima se sakupljao novac za nastradalu djevojku u listopadu u organizaciji Lion’s kluba, a potom u studenome u organizaciji Grada Poreča – Parenzo. Povodom 30. obljetnice Konvencije UN o pravima djeteta gostovali su u porečkim dječjim vrtićima čitajući i prepričavajući djeci poznate priče i bajke, a o kojima su ranije na radionici raspravljali u kontekstu kršenja dječjih prava. Početkom srpnja organizirali su kratku prezentaciju onoga čime se bave na radionicama gdje je osim roditelja, prisustvovao i Gradonačelnik sa svojom zamjenicom. Osim toga, za forumaše su tijekom godine organizirana i dva jednodnevna izleta, prvi u Opatiju s ciljem razmjene iskustava i znanja s tamošnjim dječjim forumom, a drugi u Zagreb gdje su naši forumaši predstavili svoj rad članovima i članicama Skupštine Saveza DND-a Hrvatske.
Za program dječjeg foruma u 2019. Grad Poreč – Parenzo je odobrio 1.500,00 kn, a potrošeno je 1.249,86 kn, jer su troškovi putovanja u Zagreb na kraju iznosili manje od planiranog.

 

ZNANSTVENE RADIONICE

Znanstvene radionice održavane su u dvije grupe, Mali istraživači za djecu vrtićkog uzrasta, te Mali znanstvenici, za djecu nižih razreda osnovne škole. Obje grupe su se sastajale jednom tjedno po 2 školska sata.
Voditeljica znanstvenih radionica bila je Valentina Mladinov, psihologinja s dugogodišnjim iskustvom vođenja radionica za djecu iz područja prirodnih znanosti, kojoj je honorar za proljetni ciklus isplaćen putem ispostavljenog računa, dok je jesenski ciklus odrađen u okviru njenog radnog vremena u DND, budući da je od 01. lipnja stalno zaposlena u Udruzi na nepuno radno vrijeme.

 

LIKOVNA RADIONICA

Likovnu je radionicu u proljetnom ciklusu vodila Valentina Ujčić, te je ona okupljala 7 djece predškolske dobi koja su se sastajala jednom tjedno po 2 školska sata. Članski doprinos za ovu radionicu iznosio je 120,00 kn mjesečno, a honorar je voditeljici isplaćen putem autorskog ugovora.
U jesenskom ciklusu ova radionica nije nastavljena zbog odlaska voditeljice i nemogućnosti pronalaska adekvatne zamjene. Umjesto toga, pokrenuta je radionica koja kombinira likovne tehnike i sadržaje s pokretom i istraživanjem prostora, radionica Igre boje i pokreta koju je vodila Elsa Demark Mazalović. U „novu likovnu radionicu“ uključilo se 8 djece školske dobe. Dinamika održavanja radionice ostala je ista kao u proljetnom ciklusu, članski doprinos roditelja, prema novoj odluci UO, iznosio je 150,00 kn mjesečno a voditeljici je honorar isplaćen također putem autorskog ugovora.

 

KOR – PROGRAMIRANJE I ROBOTIKA

Radionica je započeta sredinom veljače, kada smo napokon našli primjerenu osobu, voditeljicu – profesoricu matematike i informatike zaposlenu u OŠ Tar, Tanja Ritossa Mihoković. Grupa je popunjena čim su objavljeni upisi a sastajala se jednom tjedno po 2 školska sata.
Oprema potrebna za rad (6 x MBot kompleta) posuđena je iz OŠ Tar a dobivena na korištenje do kraja lipnja. Problem su bila računala, budući da Udruga posjeduje samo jedno prijenosno računalo a za provođenje radionice bilo je potrebno imati 6 komada. U tom
smislu, na svaku su se radionicu donosila vlastita kućna računala uz nadu da će se uskoro naći donator/sredstva za kupnju računala potrebnih za radionicu.
U jesenskom ciklusu pokrenute su dvije grupe KOR-a, prva za djecu od 2. do 4. razreda, a druga za nastavljače i djecu viših razreda. Dinamika održavanja radionica ostala je ista kao u proljetnom ciklusu. Putem natječaja Istarske županije u srpnju su dobivena sredstva za nabavku vlastitih 6 kompleta MBot – a što je uvelike olakšalo organizaciju planiranih radionica. Problem računala još nije riješen te se i dalje traže donatori za iste.

Broj djece u cjelogodišnjim radionicama

NAZIV RADIONICE

BR. DJECE – PROLJEĆE

BR. DJECE – JESEN

Dramska radionica

9
9

Plesaonica

4
/

Mali istraživači

10
5

Mali znanstvenici

6
10

Kor mlađi

/
10

Kor stariji

11
7

Likovna radionica/Igre boje i pokreta

6
8

Break dance početnici

/
14

Break dance mlađi

12
15

Break dance stariji

12
9

Dječji forum

8
9

Streličarska radionica

5
/

Cjelogodišnje radionice za roditelje

 

PLES MAMA I BEBA

Prema Programu rada za 2019. planirano je ponovno pokretanje ove ili slične radionice za roditelje s malom djecom ukoliko se nađe osoba voljna voditi istu, budući da je nekadašnja voditeljica preselila u Pulu. U lipnju se pokušalo ponovno angažirati nekadašnju voditeljicu budući da je bila spremna 1x tjedno, bez naknade za putne troškove, dolaziti iz Pule u Poreč radi vođenja radionice. Međutim, održan je samo jedan susret s roditeljima nakon čega se je voditeljica dobila nove angažmane u Puli te je radionica prestala s radom.

 

KLUB ZA RODITELJE TINEJDŽERA

Razmišljajući o tome koje sadržaje ponuditi roditeljima, kojoj skupini roditelja i drugo, a sve kako bi se roditelje uključilo u rad Udruge, došlo se na ideju o pokretanju kluba za roditelje tinejdžera. Klub za roditelje tinejdžera zamišljen je kao mjesto za podršku, stručne savjete, razmjenu pitanja, teškoća, iskustva i drugo vezano uz odnos s tinejdžerima. Grupa je započela s radom u listopadu, vodi je psihologinja i naša zaposlenica, Valentina Mladinov, te okuplja 10 roditelja, tj. mama tinejdžera, koje se sastaju 2x mjesečno po 2 školska sata.

 

Povremene radionice za djecu

 

ZIMSKE  I PROLJETNE RADIONICE

Radionice su namijenjene djeci školske dobi, te se organiziraju u cilju pružanja djeci zanimljivih i kvalitetnih sadržaja/aktivnosti u vrijeme kada su ona kući na praznicima (zimskim i proljetnim).
Pri osmišljavanju aktivnosti nastojalo se osmisliti nešto što će djeci biti zanimljivo, što je aktualno, što nemaju priliku drugdje isprobati i slično, te je tako nastala ideja za projekt Dig it a koji je podrazumijevao nabavku 6x wedo 2.0. kompleta iz lego programa koji omogućava pokretanje složenih konstrukcija pomoću računala/tableta i odgovarajuće aplikacije, te nabavku 6 manjih tableta. Planirano je sa 6 kompleta i 6 tableta formirati grupu od 12 djece jer je namjera bila potaknuti djecu na rad u paru, tj. međusobnu suradnju, dogovaranje, učenje jedan od drugoga i dr.
Projekt je uspješno prošao natječaj Mali projekti za bolje sutra Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, što je onda omogućilo organizaciju besplatnih radionica lego robotike za vrijeme zimskih praznika, točnije od 07. – 11. siječnja 2019. i za vrijeme proljetnih praznika od 23. – 26.04.2019.
Radi velikog interesa, za vrijeme zimskih praznika organizirane su dvije grupe djece, jedna za predškolce i druga za djecu nižih razreda koje su se održavale u gore navedenom terminu svaka po 2 školska sata dnevno. Ukupno je kroz zimske i proljetne radionice bilo uključeno 35 djece.
Sve je radionice vodila tajnica Udruge Gabrijela Močibob.

 

Posebni programi

 

LJETNI KAMP – ZABAVNA LJETNA BAZA

Ljetni kamp Zabavna ljetna baza realizirana je u razdoblju od 24.06. – 17.08.2019., u prostorijama starog remonta i na plaži Pical. S upisima se započelo već 02. svibnja, te su roditelji ove godine imali mogućnost on-line upisa.

U travnju 2019. održan je radni dogovor s dotadašnjim voditeljima i voditeljicama s ciljem revidiranja programa kampa, predlaganja novih aktivnosti i/ili mjera, pravila i drugo kako bi se na vrijeme složio detaljan raspored i program kampa. U lipnju, prije početka ljetnog kampa, organizirana je edukacija za sve angažirane voditelje, asistente i volontere koja je podrazumijevala međusobno upoznavanje, upoznavanje s obvezama, očekivanjima i zadacima u ljetnom kampu, upoznavanje s osnovama pružanja prve pomoći djeci i odraslima i drugo. Osim toga, vodeći se time da roditelji koji po prvi puta upisuju dijete u ljetni kamp imaju potrebu znati sve o programu, organizaciji, rasporedu i sl., a da prvi dan kada dijete dolazi u kamp jednostavno nema ni vremena ni prostora za takve informacije, ove su godine po prvi puta organizirani roditeljski sastanci za nove roditelje/djecu (ukupno 4 sastanka, za svaku smjenu posebno), u lipnju prije početka kampa, koje je vodila tajnica Udruge, Gabrijela Močibob.

Kao i prethodnih godina, kamp je organiziran kroz 4 smjene, svaka u trajanju od 12 dana i s 3 grupe djece, grupa za predškolsku djecu, grupa za djecu prvog i drugog razreda, te grupa za djecu od trećeg do sedmog razreda. Iznimno, u drugoj su smjeni organizirane 4 grupe djece. Naime, zbog posebno velikog interesa i mogućnosti za realizacijom, formirane su dvije grupe za djecu prvog i drugog razredu, svaka je koristila poseban prostor, te su angažirane dodatne voditeljice, asistentice i volonterke.

Ukupan broj djece u ljetnom kampu u 2019. godini bio je 326, od čega 157 djece s područja grada Poreča – Parenzo, 53 djece iz drugih općina i gradova, te 14 djece iz drugih država. Veći broj djece boravio je u kampu više od jedne smjene, a njih 10 bilo je prisutno sve četiri smjene.

Broj djece po smjenama i grupama:

A grupa

B grupa

C grupa

1. smjena

25
24
27

2. smjena

26
42
(dvije grupe)
28

3. smjena

26
28
24

4. smjena

27
24
25

Za realizaciju programa Zabavne ljetne baze angažirano je u 2019. ukupno 13 stručnih voditelja/voditeljica s iskustvom u radu s djecom, 13 asistenata/asistentica (studenata/studentica), te 21 volonter/volonterka (učenici i učenice sedmih i/ili osmih razreda i srednjoškolke). Svaka skupina djece imala je tako svog voditelja/voditeljicu, asistenta/asistenticu te jednog ili dva volontera/volonterku. Nakon odrađene smjene/smjena, honorar je voditeljima/voditeljicama i asistentima/asistenticama isplaćen temeljem autorskog, studentskog ili učeničkog ugovora, ovisno o njihovom trenutnom statusu. U tom smislu, za isplatu honorara voditeljima i asistentima potrošeno je ukupno 95.037,90 kn.

voditelji/voditeljice – asistenti/asistentice – volonteri/volonterke:

A grupa

B grupa

C grupa

B grupa – dodatna

1. smjena

Nataša Rotar, voditeljica
Evita Sain, asistentica
Nina Puniš, vol.
Goran Poropat, voditelj
Anthea Sabatti, asistentica
Nikolina Bilandžija, vol.
Igor Ostojić, voditelj
Renee Aheron, asistentica
Luca Matteo Menkhoff, vol.

2. smjena

Katerina Bartoli, voditeljica
Larisa Glavina, asistentica
Nicol Nekić i Sara Širol, vol.
Marina Đulabić, voditeljica
Mladen Blažević, asistent
Lena Stefanov i Emili Serblin, vol.
Igor Ostojić, voditelj
Elena Naperotić, asistentica
Niko Berneš i Luca Matteo, vol.
Valentina Mladinov, voditeljica
Anthea Sabatti, asistentica Aurora Kosinožić, vol.

3. smjena

Jasna Matošević, voditeljica
Evita Sain, asistentica
Lara Zgrablić, vol.
Katerina Bartoli, voditeljica
Dea Fatorić, asistentica
Ena Korunić i Eva Grgeta, vol.
Marina Đulabić, voditeljica
Elena Naperotić, asistentica
Anabel Rudan i Antonija Valentić, vol.

4. smjena

Jasna Matošević, voditeljica
Larisa Glavina, asistentica
Marina Mrvoš i Emili Serblin, vol.
Marina Đulabić, voditeljica
Dea Fatorić, asistent
Anabel Rudan i Antonija Valentić, vol.
Sonja Stojnić, voditeljica
Željka Nefat, asistentica
Loris Hatman i Sonja Rajko, vol.

Cijena jedne smjene ljetnog kampa (12 dana) ostala je ista kao i prethodne godine:

 • Za školsku djecu s područja Grada Poreča: 790,00 kn
 • Za predškolsku djecu s područja Grada Poreča: 910,00 kn
 • Za školsku djecu izvan Grada Poreča: 960,00 kn
 • Za predškolsku djecu izvan Grada Poreča: 1.100,00 kn
 • Za drugo i/ili treće školsko dijete s područja Grada Poreča, u istoj smjeni: 520,00 kn
 • Za drugo i/ili treće predškolsko dijete s područja Grada Poreča, u istoj smjeni: 640,00 kn
 • Za drugo i/ili treće školsko dijete izvan Grada Poreča, u istoj smjeni: 700,00 kn
 • Za drugo i/ili treće predškolsko dijete izvan Grada Poreča, u istoj smjeni: 840,00 kn
 • U slučaju boravka u sve četiri smjene kampa, na 4. se smjenu odobravao popust od 50%

Grad Poreč – Parenzo subvencionirao je program Zabavne ljetne baze putem natječaja za programe i projekte udruga s 32.000,00 kn, što je bilo 15.000,00 kn manje nego u 2018. Budući da se radilo o značajno manjem iznosu, a da se nije htjelo podizati cijenu boravka djece u kampu, tijekom odvijanja kampa zatražila se pomoć od Grada za financiranje škole plivanja za najmlađu djecu, te je s Gradom potpisan dodatni Ugovor kojim je Grad podmirio troškove škole plivanja u iznosu od 9.000,00 kn. Općina Sv. Lovreč subvencionirala je boravak djece sa svojeg područja s iznosom od 200,00 kn po djetetu ali samo za jednu smjenu, dok je Općina Tar – Vabriga roditeljima djece s njihovog područja subvencionirala 60 % ukupnog iznosa boravka u kampu za svaku smjenu boravka djeteta.

Osim aktivnosti na plaži i u bazi, za čije su osmišljavanje bili zaduženi voditelji/voditeljice grupa, djeci su, zahvaljujući raznim donatorima i volonterima, ponuđeni i neki drugi sadržaji i to: izlet brodom u Zelenu lagunu, boravak na ski liftu i učenje skijanja na vodi, izlet u Istralandiju, posjeta gradskom akvariju/terariju, posjeta vatrogasnoj postrojbi Poreč, znanstvene radionice, kuglanje, penjanje po umjetnoj stijeni, slack-line, radionice crvenog križa, radionice usvajanja Morseove abecede, radionice stolnog tenisa i druge. Svim donatorima i volonterima, podijeljene su na kraju kampa Zahvalnice.

Analiza evaluacijskih upitnika za roditelje pokazala je sljedeće:

Razlozi upisivanja djeteta u Zabavnu ljetnu bazu

31% – Da se dijete zabavi
28% – Da upozna nove prijatelje
18% – Da nauči nešto novo
9% – Zbog prijatelja upisanih u Kamp
8% – Da bude zbrinuto preko ljeta
6% – Da nauči plivati

ORGANIZACIJA

98% roditelja zadovoljno je informiranjem o svim događanjima prije i tokom trajanja Kampa

94% roditelja navodi da je dijete bilo zadovoljno kvalitetom i količinom organiziranog ručka

6% roditelja navodi potrebu produživanja popodnevnog dežurstva do 16:30

PROGRAMSKI SADRŽAJI

96% roditelja zadovoljno je brojem izleta tokom smjene

100% roditelja zadovoljno je organiziranim aktivnostima i radionicama tokom smjene

PERCEPCIJA RODITELJA O RADU U GRUPI

100% roditelja navodi da je zadovoljno komunikacijom voditelja grupe s djetetom

100% roditelja zadovoljno je radom voditelja grupe

84% roditelja navodi da je dijete bilo jako zadovoljno boravkom i aktivnostima u Kampu, a 16% da je bilo uglavnom zadovoljno

90% djece želi sudjelovati u Kampu i sljedeće godine; 8% još ne zna, a 2% ne želi (nap.: to je jedno dijete u C skupini, dakle starije dijete)

ZAKLJUČAK

Rezultati pokazuju visok stupanj zadovoljstva roditelja svim segmentima Zabavne ljetne baze (organizacija, programski sadržaji, odnos voditelja prema djeci i dr.), no zbog relativno malog broja vraćenih upitnika, a na prijedlog roditelja, može se razmotriti mogućnost on-line evaluacije za sljedeću godinu.

 

BAJKAONICA

Program Bajkaonice nastavio se i u 2019. godini. Na edukaciji održanoj u rujnu 2019. u Šibeniku, u organizaciji Saveza DND-a, još je jedna naša članica, Dubravka Stevanović završila edukaciju za voditeljicu Bajkaonice što je onda omogućilo učestalije provođenje ovog programa i jednostavniju organizaciju.
U veljači i ožujku 2019. Snježana Lehman održala je ukupno 5 Bajkaonica za djecu nižih razreda osnovne škole Poreč. U okviru Dječjeg tjedna Dubravka Stevanović i Snježana Lehman zajedno su održale niz Bajkaonica i to u porečkim dječjim vrtićima Radost, Crvenkapica i 101 dalmatinac (dvije radionice), u prostoru Udruge za jednu grupu djece iz vrtića Radost, te u Gradskoj knjižnici Poreč.
Povodom Dana djevojčica, točnije 29.11.2019., održana je Bajkaonica za djevojčice/plesačice iz udruge USB iz Poreča, ali i prigodna Bajkaonica u dječjem odjelu Gradske knjižnice u sklopu njihovog programa za djecu Petkom u pet. U prosincu 2019., neposredno prije početka praznika i na inicijativu škole, održano je još 6 Bajkaonica za djecu nižih razreda osnovne škole Finida, čime se godina završila s ukupno 20 održanih Bajkaonica.

 

Javne manifestacije i obilježavanja važnih datuma

 

VELIKI MALI KARNEVAL

22. Veliki mali karneval održan je na Trgu slobode, u subotu, 23. veljače s ukupno 17 maskiranih grupa (978 ljudi), od čega 526 djece, 64 odgajateljica/odgajatelja i 388 roditelja.
DV Radost i DV Paperino okupljali su se i kretali ispred vrtića Radost 1, a privatni vrtići s parkirališta iza osnovne škole Poreč, te je radi nastupa djece na Trgu i sprječavanja gužve, unaprijed definirano vrijeme polaska svake grupne maske.
Uz prethodno dostavljen planirani troškovnik, Grad Poreč – Parenzo pokrio je i ove godine pojedine troškove karnevala: trošak voditelja, trošak krafni i sokova za maskirane grupe, trošak materijala za ukrašavanje i slično, u ukupnom iznosu od 6.848,66 kn, dok je trošak organizacije i tiskanja plakata pokriven sredstvima Udruge. Isto tako, Grad je vrtićima sufinancirao trošak izrade maski za djecu u iznosu od 5,00 kn po djetetu.

 

DANI HRVATSKOG JEZIKA

Dani hrvatskog jezika i ove su godine obilježeni na zabavan i poučan način. U petak 15. ožujka, u knjižnici OŠ Poreč organizirano je veselo dvosatno druženje za učenike i učenice šestih razreda, te istovremeno ali nešto kraće druženje s djecom prvih razreda, pri kojemu su ponuđene razne igre mozgalice koje zahtijevaju vješto baratanje hrvatskim jezikom. U igri i druženju sudjelovalo je ukupno dvadesetak djece, a za logistiku i pomoć bilo je zaduženo 4 odraslih volontera/volonterki.

 

STIHOVI NE PRIZNAJU GRANICE

Nakon stanke u 2018., u izvještajnoj se godini ponovno pokrenulo obilježavanje Dana pjesništva kroz program „Stihovi ne priznaju granice“. Glavna stručnjakinja u pripremi i vođenju programa bila je knjižničarka u OŠ Poreč i naša članica Vesna Milanović, dok je DND odradio organizacijski dio.
Poziv na sudjelovanje dobile su sve osnovne škole u Poreču, te škola u Taru, Višnjanu, Lovreču i Vrsaru i svi su se redom uključili. Na vrijeme su održani sastanci s predstavnicima uključenih škola, te je zajednički osmišljeno na koji način realizirati susret a da se djecu i učitelje/učiteljice dodatno ne opterećuje.
Susret je održan u prostoru Udruge, 21.03.2019. u prijepodnevnim satima, a prikupljeno je ukupno 18 radova djece. Prisutnih je bilo nešto više 18, jer su pojedina djeca „autori“ odabrali druge koji će pročitati njihov uradak, a došle si i učiteljice/ravnateljice/knjižničarke pojedinih škola.
Uz pismeni pristanak roditelja, narednih su dana na stranicama DND-a svaki dan objavljivani stihovi predstavljeni na susretu.

 

GRADU S LJUBAVLJU

Tradicionalni program DND-a u čast Dana oslobođenja grada, „Gradu s ljubavlju“, u 2019. godini održan je u nešto drugačijem obliku. Naime, iako planiran nije ostvaren nastup djece naših plesnih skupina (break dance i plesaonica) na otvorenom prostoru, Trgu slobode, radi lošeg vremena, ali je ostvaren likovni ex tempore za djecu, doduše u zatvorenom prostoru umjesto u Parku Matije Gupca, i to u subotu 27. travnja.
Likovni ex tempore okupio je ukupno 19 djece, uglavnom školske dobi, koja su crtala vizure Grada Poreča. Aktivnost u Centru za mlade, u trajanju od približno 2 sata vodile su profesorice likovne umjetnosti Marina Dželalija Jakominić i Marina Pacenti, a svi su dječji radovi potom izloženi u atriju kazališta na dan svečane sjednice Grada Poreča 30. travnja, te tamo bili izloženi desetak dana.

 

DJEČJI TJEDAN

Dječji tjedan, program Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske koji se više od trideset godina svakog prvog punog tjedna u listopadu provodi s lokalnim društvima „Naša djeca“ s ciljem usmjeravanja pozornosti najšire javnosti na ostvarivanje dječjih prava i položaj djece u društvu, u 2019. je godini obilježen u tjednu od 07. – 13. listopada.
Tradicionalno druženje djece porečkih dječjih vrtića na Trgu slobode održano je u srijedu, 09. listopada. Pri dolasku na Trg sva su djeca, tj. skupine, dobile svoj veliki format papira i pribor za crtanje te je njihov zadatak bio nacrtati sebe na zadanoj papirnatoj površini. Svi su radovi kasnije izloženi u poslovnim prostorima oko Trga, uz prethodni dogovor i službeni dopis. Za kasniju zabavu i animiranje djece bili su zaduženi članovi/članice USB-a, dok je Grad svu prisutnu djecu počastio krafnicama.
U okviru Dječjeg tjedna, djeca i voditeljice dječjeg foruma, te predsjednica DND-a, gostovali su kod gradonačelnika te imali priliku iznijeti svoje prijedloge i želje za djecu i za Grad.
Održano je također mnogo Bajkaonica, i to u dječjim vrtićima 101 dalmatinac, Crvenkapica i Radost, u nekima i u više skupina, u prostoru Udruge te u dječjem odjelu Gradske knjižnice u okviru njihovog programa Petkom u pet.
Vodeći se savjetima za obilježavanje pristiglima iz Saveza DND-a, u prostoru Udruge organizirano je i predavanje za roditelje na temu „Rodni stereotipi“ koje je osmislila i vodila psihologinja Valentina Mladinov, te je to ujedno bila i prilika za promociju Kluba za roditelje tinejdžera, radionice koje je startala s radom neposredno nakon Dječjeg tjedna.
Na kraju, tjedan se zaključio organiziranjem „Vesele subote“, raznovrsnih radionica za djecu na Trgu Slobode, u subotu u jutarnjim satima. Prolaznicima, djeci i odraslima, ponuđeno je nekoliko „znanstvenih“ igara i likovna igra „Sjena“. U programu su sudjelovala i djeca dječjeg foruma s voditeljicama koja su na Trgu promovirala svoje aktivnosti te istovremeno, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa, prodavala bonove solidarnosti i u sat vremena sakupila ukupno 330,00 kn.

 

DAN KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

Povodom obilježavanja 30. obljetnice Konvencije UN o pravima djeteta, djeca dječjeg foruma pripremila su niz aktivnosti. Odabrala su, naime, nekoliko poznatih dječjih priča i bajki, dobro ih proučila i usvojila, otkrivala i raspravljala o tome koja su dječja prava prekršena u odabranim pričama i drugo, a potom te priče pričala i prepričavala djeci u vrtićima te učenicima i učenicama u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin, što je i za jedne i za druge bilo posebno iskustvo.

 

DND-IJADA

Nakon pozitivnog prošlogodišnjeg iskustva, DND-ijada je i u 2019. organizirana u Domu obrtnika, u subotu 21. prosinca u popodnevnim satima. Djeca iz svih naših radionica, uz podršku svojih voditelja i voditeljica, predstavila su svoj rad roditeljima i drugim uzvanicima, među kojima je bio i naš Gradonačelnik, nakon čega je slijedilo zajedničko druženje i čašćenje za koje su se pobrinuli roditelji. Tom prigodom sva su djeca dobila i poklon, slikovnicu „Djed mraz u Poreču“.

 

NAPOMENE:

U odnosu na Program rada za 2019. nije realizirano obilježavanje Dana obitelji, u svibnju, radi kontinuiranog kišnog vremena.

Isto tako, iako je postojala ideja o odlasku u Tuhelj na 23. Smotru dječjeg stvaralaštva Saveza DND Hrvatske, i to s djecom dramske skupine, ona se na kraju nije ostvarila budući da su troškovi bili veći nego što si je Udruga u tom trenutku mogla dozvoliti. Budući da je to bila jedna od mogućnosti sudjelovanja, na Smotru su poštom poslani samo likovni radovi djece, njih 10, nastali u travnju u okviru programa povodom Dana Grada gdje su djeca prikazala vizure Grada Poreča.

Također, budući da prema mišljenju UO dječji festival Veseli glasi/Voci allegre gubi kvalitetu i svoju svrhu, te da se Udrugu uopće ne uključuje u planiranje istog, odlukom UO ove se godine nije sudjelovalo u organizaciji i realizaciji dječjeg festivala.

Ostale realizirane aktivnosti

 

U 2019. ostvarene su i aktivnosti koje nisu planirane Programom rada, već se ideja i(li) potreba za realizacijom istih dogodila tijekom godine, a to su:

 • Sudjelovanje djece iz naših znanstvenih radionica na radionici pod nazivom „U srcu starog kompjutera“ u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine povodom Noći muzeja 01.02.2019.
 • Volonterska akcija sa srednjoškolcima, održana u travnju 2019. u cilju– uređenja/farbanja drvenih klupa i stolova koji se koriste u ljetnom kampu Zabavnoj ljetnoj bazi
 • Provođenje radionica o volontiranju (Sniježana Matejčić) u osnovnim školama Finida, Višnjan, Kaštelir te u TUŠ Anton Štifanić i SŠ Mate Balota.
 • Turneja dramske skupine s predstavom „Cvrčka i mrav“ u osnovnim školama Finida, Bernardo Parentin, Tar i Vabriga
 • Uključivanje u Festival zavičajnosti u organizaciji DV Radost, u svibnju 2019. – osmišljanje i provođenje aktivnosti u starom gradu za grupu djece iz talijanskog dječjeg vrtića u Novigradu.
 • Pomoć Lion’s klubu Poreč u realizaciji humanitarne akcije „Lampioni nad Porečem – Svjetla dobrote za Antoniju“, u listopadu 2019. – djeca dječjeg foruma, uz podršku njihovih voditeljica, pekla su i dijelila palačinke uz dobrovoljni prilog i time sudjelovala u prikupljanju pomoći za rehabilitaciju i liječenje mlade djevojke i sugrađanke Antonije Tamburin, teško stradale u prometnoj nesreći.
 • Obilježavanje Dana znanosti – djeca iz radionice Mali znanstvenici, zajedno s voditeljicom, osmislila su ogledni sat/radionicu za svoje prijatelje iz razreda, te je planirano održati radionice u svim školama, tj. razredima koje pohađaju djeca iz radionice Mali znanstvenici. Nakon kontaktiranja škola, povratno su se javile učiteljice iz OŠ Finida, Nova Vas i Višnjan te su tamo i održane zamišljene radionice.
 • Organiziranje predstave „Tko je Videku sašio košuljicu“ u izvedbi Slovenskog kulturnog društva Lipa iz Dubrovnika, za djecu porečkih dječjih vrtića u POU Poreč, u prosincu 2019.

Materijalni i organizacijski uvjeti

 

Osim redovitih financijskih sredstava koje Udruga stječe zahvaljujući članskim doprinosima roditelja i putem gradskog natječaja za sufinanciranje programa i projekata Udruga, u 2019. godini, a za razdoblje od 3 god., osigurana je Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva što svakako pozitivno utječe na financijsku stabilnost Udruge i poduzimanje akcija koje u suprotnom ne bi bile moguće. U lipnju 2019. je tako, zahvaljujući sredstvima Nacionalne zaklade, Udruga zaposlila još jednu osobu na neodređeno nepuno radno vrijeme što uvelike pomaže u poslovima administriranja i provođenja programa Udruge općenito. Isto tako, sredstva iz Nacionalne zaklade omogućila su angažiranje osobe za određene poslove (popravke, pripremu prostorija i sl.) u starom remontu, nužne za početak ljetnog kampa, a koje bi teško ili nikako odradili sami. Također, prostor Udruge opremljen je novim namještajem, ormarima i policama, a zamijenjena je i dotrajala računalna oprema.

Nadalje, uz podršku Grada i zahvaljujući donaciji iz 2018. tvrtke Špina d.o.o., u 2019. je potpuno renovirano kupatilo u prostoru Udruge, a Grad je potom još financirao kupnju i postavljanje 2 klima uređaja i nadstrešnice.

U 2019. uspjelo se također tiskati, dugo očekivano, drugo izdanje slikovnice Djed Mraz u Poreču na hrvatskom jeziku uz inačice na engleskom i talijanskom jeziku, što su financirale tvrtke Valamar Riviera i Plava Laguna te Turistička zajednica Grada Poreča – Parenzo. Slikovnice su potom podijeljene djeci iz naših radionica na DND-ijadi, te donatorima, svakome po 20 komada slikovnice na svakom jeziku.

Tijekom cijele godine pratili su se, kao i obično, razni natječaji i mogućnosti financiranja projekata i/ili dijela zamišljenih projekata, te je ostvareno sljedeće:

Grad Poreč – Parenzo

Kvalitetno slobodno vrijeme – kvalitetna prevencija

40.000,00 kn

Grad Poreč – Parenzo

Zabavna ljetna baza

32.000,00 kn

Grad Poreč – Parenzo

Dječje gradsko vijeće – dječji forum

1.500,00 kn

Općina Tar – Vabriga

Kvalitetno slobodno vrijeme – potpora za korisnike s
područja Općine

5.000,00 kn

Istarska županija

KOR (nabavka opreme za KOR radionice)

5.262,00 kn

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

*Hižica puna knjiga

19.808,00 kn

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Lego robotika (nadopuna opreme za zimske i proljetne radionice u 2020.-oj složenijim programima za stariju djecu)

15.000,00 kn

Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva

Dig it (nabavka opreme za zimske i proljetne radionice)

14.588,80 kn

Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva

Institucionalna podrška

169.134,00 kn

*Projekt je odobren i sredstva uplaćena u prosincu 2019. no razdoblje provedbe projekta je od 03.01. – 30.06.2020.

Osim navedenog, u svibnju 2019. je završio projekt „Volontiranje To Go“ započet još 01.06.2017. u kojemu je DND bio partner s Centrom za građanske inicijative, Volonterskim centrom Istre i TUŠ Anton Štifanić, a čiji je cilj bio ojačati i izgraditi kapacitete OCD-a i ustanova kao organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolske populacije u volontiranje kroz izgradnju web platforme, edukaciju, izradu programa volontiranja, mentorstva i međusobnu suradnju te uvrštenjem volontiranja u školski kurikulum. Budući da se iz navedenog projekta financirala polovica plaće za jednu zaposlenu osobu, Sniježanu Matejčić, intencija je pronaći čim prije priliku za uključivanje u novi EU projekt.

Volonteri / volonterke

 

U izvještajnom razdoblju DND Poreč imao je ukupno 67 volontera koji su zajedno odradili ukupno 1613 volonterskih sati, što prema priznatoj vrijednosti volonterskog sata od 33,00 kn čini ukupno 53.229,00 kn.

Grad Poreč – Parenzo i ove je godine, povodom Dana volontera, organizirao Bal volontera za građane koji volontiraju u udrugama i institucijama registriranim u Gradu. Ovisno o broju članova udruge su mogle kandidirati određen broj volontera/ki. DND Poreč kandidirao je 7 najaktivnijih volontera/volonterki, koji su pozvani na svečanost u Domu obrtnika 05. prosinca te dobili zahvalnice Grada za doprinos razvoju zajednice, a to su bili: Igor Ostojić, Jovica Gostojić, Renee Aherron, Emili Serblin, Anabel Rudan, Antonija Valentić i Sonja Kotur Lovreković.

Dio naših volontera i volonterskih akcija ostvarenih tijekom 2019., predstavljen je i putem fotografija na foto izložbi Volonterskog centra Istra, na pulskom trgu Portarata, također povodom obilježavanja Dana volontera.

Osim toga, članicu Snježanu Lehman kandidiralo se za nagradu za životno djelo temeljem poziva Ministarstva za demografiju, mlade, socijalnu politiku i obitelj a u povodu obljetnice Konvencije UN o pravima djeteta. Nagrada je trebala biti dodijeljena krajem 2019. godine, no nikad nismo dobili nikakvu povratnu informaciju o vezi s tom kandidaturom.

 

Edukacije/Radionice/Konferencije

ŠTO KADA GDJE TKO
Sastanak o formiranju neformalne mreže organizatora volontiranja u IŽ i radionica o standardima kvalitete volonterskih programa 07.02.2019. Pula Sniježana Matejčić
Tribina “Predsjedanje RH Europskom unijom – što donosi građanima” i radionica o prilikama za financiranje projekata 12.02.2019. Rijeka Sniježana Matejčić
Redovna Skupština Saveza DND-a Hrvatske 06.04.2019. Zagreb Sniježana Matejčić
Edukacija: Design Thinking 29.05.2019. Pula Sniježana Matejčić
Edukacija za nastavljače i nove voditelje Bajkaonica 20.-22.09.2019. Šibenik Sniježana Matejčić
Umrežavanje dionika u Gradu Poreču 03.10.2019. Poreč Sniježana Matejčić
Konferencija: Civilno društvo 2030: RH – EU Euro Mediteran 23.-25.10.2019. Šibenik Sniježana Matejčić
Info dani: “Kako dobro marketinški prezentirati svoj projekt, kako komunicirati priču, kako napraviti dobar pitch” 27.11.2019. Pula Sniježana Matejčić
Info dani: „Poduzetništvo neprofitnih organizacija/Start-up društvenog poduzeća“ 28.11.2019. Pula Sniježana Matejčić
Info dani: “Kreativnost i inovativnost: potrebne vještine za društvene inovacije” 03.12.2019. Pula Sniježana Matejčić
Redovna Skupština Saveza DND-a Hrvatske 07.12.2019. Zagreb Sniježana Matejčić

Sastavila: Gabrijela Močibob, Tajnica DND POREČ

Prihvaćeno na Redovnoj skupštini DND Poreč, 20. travnja 2020.