MANIFESTACIJE

VELIKI MALI KARNEVAL

Prigodno od 1998. godine organiziramo u suradnji s Gradom Porečom, vrtićima i osnovnim školama defile i predstavljanje maškaranih grupa u gradu. Zadnjih godina organiziramo i djeci zanimljivu Maškaranu rooolaaaduuu i Maškarani party u bivšem remontu subotom.

DJEČJI TJEDAN (3-9.10.)

obilježavamo Međunarodni dan djeteta i dječji tjedan različitim aktivnostima s ciljem usmjeravanja pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu

GRADU S LJUBAVLJU

Programom plesnih grupa pridružujemo se proslavi Dana oslobođenja grada i obilježavamo Međunarodni dan plesa.

DAN OBITELJI (15.5.)

obilježavamo prigodnim programima

PROSINAČKE SVEČANOSTI

organizacija prigodnih radionica za djecu u okviru porečkog adventa

DND-ijada

predstavljanja rada radionica na kraju pedagoške godine

DAN KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

organizacija predavanja, radionica i dr. za roditelje i sve one koji se bave djecom

VESELI GLASI/VOCI ALLEGRE

festival djece pjevača/ica organiziramo u suradnji s Gradom Porečom od 2000. godine