Program rada DND Poreč

2020. godina

Program rada DND Poreč za 2020. godinu

1. UVOD

Društvo „Naša djeca” Poreč je udruga civilnog društva osnovana 1996. godine i članica Saveza DND-a hrvatske. Udruga trenutno ima 46 odraslih članova, godišnje provodi aktivnosti s približno 1000 djece i nekoliko desetaka roditelja, a u rad Udruge godišnje se uključi i između 50 i 100 volontera i volonterki.

Naša MISIJA je „biti mjesto na kojem osmišljavamo i provodimo aktivnosti s djecom i za djecu u njihovo slobodno vrijeme, dajemo podršku roditeljima i primjer zajednici za zdravo, kvalitetno i bezbrižno odrastanje uz poštivanje svih dječjih prava.“ 

Naša VIZIJA je „demokratsko društvo koje prepoznaje i razumije prava i potrebe djece i roditelja te koje djeci omogućava razvoj svih njihovih potencijala.“

 

2.1. CILJEVI

U 2020. godini nastaviti će se ostvarivati prioritetna programska područja Društva „Naša djeca“ Poreč i strateški ciljevi iz Strateškog plana Društva „Naša djeca“ Poreč 2018. – 2020., a to su:

 • Zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu
 • Osmišljavanje i provođenje aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje
 • Podrška roditeljima u odgoju djece
 • Jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad)
 • Unaprjeđenje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i ustanovama, posebno onim lokalnim
 • Unaprjeđenje suradnje s gradskim vlastima
 • Zadržavanje kontinuiteta postojećih radionica, kampova i manifestacija uz istovremeno prilagođavanje novim interesima i potrebama djece i roditelja (uvođenje novih radionica i programa)
 • Promocija i povećanje vidljivosti u zajednici
 • Jačanje stručnih, programskih i financijskih kapaciteta Unaprjeđenje prostornih uvjeta

Polazište za rad je: Konvencija UN-a o pravima djeteta, Strategija Vijeća Europe za prava djece 2016.-2021., EU Agenda za prava djece, Globalni ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030., Ustav Republike Hrvatske i pozitivni zakoni RH (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, periodička izvješća Vlade RH o stanju prava djeteta Odboru UN-a za prava djece, Preporuke Odbora UN-a za prava djeteta.), „Lokalna zajednica – izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih (Zagreb, 2003), „Gradska slika zdravlja i okvir gradskog plana za zdravlje Grada Poreča“ (Poreč 2008) – prioritet ulaganja su djeca i mladi (kvalitetno slobodno vrijeme i prevencija rizičnih ponašanja), te Statut Društva „Naša djeca“ Poreč od 2019. godine.

Program rada planira se i na temelju postojećih interesa i potreba djece i roditelja, u skladu s materijalnim i ljudskim resursima Društva, te se nadovezuje i na programe Saveza DND-a Hrvatske koji su uvršteni u Nacionalnu strategiju za prava djece u RH za razdoblje od 2014. – 2020. (Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine prijatelji djece, Za osmjeh djeteta u bolnici) i na aktivnosti Saveza DND-a Hrvatske u okviru kampanje UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj do 2030. god.

2. USTROJSTVO RADA

2.1. Podaci o djelatnicima

Dvije djelatnice zaposlene su na neodređeno puno radno vrijeme, Sniježana Matejčić zadužena za pripremu i vođenje projekata i medijsko praćenje rada Udruge, te Gabrijela Močibob, tajnica Udruge.

Zahvaljujući Institucionalnoj potpori Nacionalne zaklade, od 01. lipnja 2019. Udruga zapošljava još jednu osobu, Valentinu Mladinov, na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) za poslove administracije.

Detaljan opis poslova i zadataka svih djelatnica naveden je u pravnim aktima Udruge (Statut, Pravilnik o radu).

 

2.2. Podaci o vanjskim suradnicima

Vanjski suradnici u 2020. godini su stručne osobe, voditelji cjelogodišnjih radionica za djecu a to su:

 • Valentin Gašparini: voditelj break dance radionice
 • Anči Ritossa Blažević: voditeljica dramske radionice
 • Tanja Mihoković: voditeljica radionice programiranja i robotike (KOR)
 • Elsa Demark Mazalović: voditeljica radionice Igre boje i pokreta
 • Snježana Lehman: voditeljica radionice dječji forum

Osim vanjskih stručnjaka, voditelja cjelogodišnjih radionica, u ljetnim će se mjesecima angažirati dodatni stručni suradnici, okvirno njih 10-tak, za potrebe realizacije ljetnog kampa za djecu.

 

2.3. Podaci o broju djece po radionicama/programima

Program cjelogodišnjih radionica prati školsku godinu, pa se očekuje da će djeca upisana u listopadu 2019. godine nastaviti pohađati odabranu radionicu do kraja programa, tj. do lipnja 2020. godine. U tom slučaju, broj djece uključene u cjelogodišnje radionice bio bi sljedeći:

NAZIV RADIONICE

BROJ UPISANE DJECE

BREAK DANCE (TRI GRUPE)
39
DRAMSKA
10
IGRE BOJE I POKRETA
6
ZNANSTVENE RADIONICE (Mali istraživači i Mali znanstvenici)
15
KOR (2 GRUPE)
17
MALI ISTRAŽIVAČI
5
MALI ZNANSTVENICI
10
DJEČJI FORUM
9

Početkom 2020. planira se uvođenje novih radionica za djecu, a u listopadu 2020. počinju upisi za novo razdoblje cjelogodišnjih radionica, za 2020./2021., te se stoga očekuju i promjene u broju djece uključene u cjelogodišnje radionice.

Radionice planirane u vrijeme zimskih i proljetnih praznika 2020. definirane su projektom DIGIT 2 i u njima istovremeno može sudjelovati 12 djece. Očekuje se, dakle, 12 djece uključene u zimske radionice te isto toliko djece uključene u proljetne radionice.

Ljetni kamp Zabavna ljetna baza u 2020. godini održati će se na novoj drugačijoj lokaciji i teško je sada predvidjeti broj djece koja će se uključiti u ovaj program, no organizacija će se svakako temeljiti na prošlogodišnjim kapacitetima, cca. 300 djece.

 

3. MATERIJALNI UVJETI

Materijalni uvjeti rada Udruge ovise o:

 • sredstvima realiziranima putem članskih doprinosa roditelja za cjelogodišnje radionice,
 • sredstvima prikupljenima kroz program Zabavne ljetne baze
 • sredstvima dobivenima putem natječaja i donacija.

Odlukom Upravnog odbora iz 2019. članski doprinos za sve radionice iznosi 150,00 kn mjesečno, osim za dramsku radionicu koja će za djecu i dalje biti besplatna. Za drugo, treće ili slijedeće dijete u radionici roditelji će kao i do sada plaćati 50% od ukupnog iznosa.
Sredstvima prikupljenima kroz članski doprinos roditelja za cjelogodišnje radionice podmirit će se, više-manje, troškovi honorara voditelja radionica.

Sredstvima realiziranima kroz program Zabavna ljetna baza planiraju se podmiriti, kao i do sada, troškovi organizacije i realizacije programa (plaće, honorari, režijski troškovi, nabavka materijala za radionice i sl.) te troškovi plaća zaposlenih za cca. naredna 2 mjeseca.

Plaće zaposlenih i osnovni troškovi rada Udruge podmirit će se većim djelom iz Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (2. godina provedbe), a potom i iz sredstava realiziranih kroz razne javne natječaje. Udruga će, naime, kao i ranije, prijavljivati projekte na sve otvorene natječaje na koje postoji mogućnost prijave, od privatnog sektora tražit će se pomoć oko nadopune opreme potrebne za rad pojedinih radionica za djecu, a u 2020. svakako je u planu i prijava na EU natječaje.

 

4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

4.1. Cjelogodišnje radionice za djecu

Cjelogodišnje radionice podrazumijevaju raznovrsne programe za djecu koji prate školsku godinu a održavaju se 1 – 2 puta tjedno po 1 – 2 školska sata u prostorijama DND-a. Svi voditelji radionica su stručne osobe s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom.

U 2020. nastaviti će se sve one radionice započete u listopadu 2019., a to su:
Break dance (3 grupe), Dramska radionica, Igre boje i pokreta, Dječji forum, Mali istraživači, Mali znanstvenici te KOR – radionica programiranja (2 grupe).

Na prijedlog Upravnog odbora, u 2020. pokušati će se pokrenuti još jedna cjelogodišnja radionica za djecu, i to Dječji zbor DND-a za predškolce, a prijedlog je formirati i grupu pod nazivom Mali planinari koja bi bila namijenjena djeci i njihovim roditeljima, a podrazumijevala bi povremene izlete/istraživanje bliže okoline.

 

4.2. Povremene radionice za djecu

Kao i prethodnih godina, za vrijeme zimskih i proljetnih praznika u prostorijama DND-a organizirati će se besplatne radionice za djecu školske dobi u jutarnjim satima, u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
Besplatne zimske i proljetne radionice u 2020. biti će vezane uz projekt Digit 2 koji podrazumijeva igre građenja i pokretanja konstrukcija programiranjem, za što će se koristiti lego edukacijski setovi nabavljeni putem projekta, lego wedo 2.0. i EVR 3 core set.

 

4.3. Posebni programi

Bajkaonica
Bajkaonica se provodi prema programu Saveza DND – a i dio je projekta društvene odgovornosti tvrtke Nivea Beiersdorf. Cilj programa je promocija pričanja priča i bajki djeci.
Osim Snježane Lehman, članice DND-a Poreč koja je još prije nekoliko godina završila edukaciju za vođenje bajkaonice, prošle je godine edukaciju završila još jedna naša članica, Dubravka Stevanović.
Bajkaonica će se u 2020. provoditi u vrtićima, školama i drugim ustanovama, kao i ranijih godina, i to povodom određenih važnih datuma i ovisno o interesu i potrebama ustanova.

Ljetni kamp Zabavna ljetna baza
Zabavna ljetna baza 2020. seli na novu lokaciju. Naime, vlasnici nekretnine na kojoj se do sada provodio program ljetnog kampa raskinuli su ugovor, te se u dogovoru s Gradom krenulo u pronalaženje novog rješenja. Za pomoć smo se obratili i tvrtki Valamar Riviera te se trenutno raspravlja oko dvije moguće lokacije. Pozitivno je to što su i jedni i drugi „suradnici“ spremni pomoći oko stvaranja „infrastrukture“ potrebne za daljnje provođenje našeg programa. U tom smislu, plan je da se organizacija ljetnog kampa i u 2020. temelji na dosadašnjim okvirima, tj. 4 smjene (svaka po 12 dana) s ukupno 3 grupe djece u svakoj smjeni (vrtićki uzrast, djeca 1. i 2. razreda, te djeca od 3. razreda na dalje). Za rad s djecom ponovno će se angažirati isključivo stručne osobe, te se planira i ponovni angažman djece – volontera. Novost je moguće uključivanje stranih volontera/volonterki u pojedine aktivnosti ljetnog kampa i to kroz program Europske snage solidarnosti Agencije za mobilnost, što se dogovara s Domom za starije i nemoćne Poreč budući da su isti već nekoliko godina korisnici navedenog programa i rado bi svojim volonterima/volonterkama pružali nove mogućnosti uključivanja u zajednicu.
Škola plivanja za djecu najmlađe skupine definitivno mora biti u programu kampa, osobito zato što roditelji najmlađe djece plaćaju veći iznos.
O visini članskog doprinosa za ljetni kamp, programu/aktivnostima i razdoblju odvijanja kampa, raspraviti će se na sastanku UO početkom 2020. godine.

Dječje gradsko vijeće
Ideja o osnivanju DGV usmeno je prihvaćena u Gradu još prošle godine no još uvijek nisu poduzete konkretne aktivnosti, konstituiranje DGV-a i ostale popratne aktivnosti (edukacija vijećnika, edukacija djece, organiziranje izbora,…), pa se isto očekuju u 2020. godini.

Klub za roditelje tinejdžera
Klub za roditelje tinejdžera pokrenut je u listopadu 2019. te je zamišljeno da traje koliko i školska godina, tj. do lipnja 2020. god.
Klub trenutno okuplja 10-tak roditelja koji se okupljaju 2x mjesečno po 2 školska sata u prostorijama DND-a. Voditeljica programa je psihologinja, Valentina Mladinov.

 

4.4. Posebni programi

Uzimajući u obzir preporuke Saveza DND-a i specifičnosti naše Udruge i zajednice, tijekom 2020. planiraju se obilježiti sljedeći važni datumi:

VELJAČA
VELIKI MALI KARNEVAL
OŽUJAK
DANI HRVATSKOG JEZIKA
OŽUJAK
DAN PJESNIŠTVA – STIHOVI NE PRIZNAJU GRANICE
TRAVANJ
DAN GRADA – GRADU S LJUBAVLJU
SVIBANJ
DAN OBITELJI
RUJAN
DAN IGARA
LISTOPAD
DJEČJI TJEDAN
STUDENI
DAN KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA
PROSINAC
DNDIJADA

Datumi, poput Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada (12.06.), Međunarodnog dana prijateljstva (30.07.), Međunarodnog dana nenasilja (02.10.) i Međunarodnog dana djevojčica (11.10.), obilježiti će se s djecom u okviru radionice dječjeg foruma.

 

4.5. Projekti

U tijeku je projekt Lego robotika koji je započeo 04.11.2019. te traje do 01.06.2019., financiran iz programa „Mali projekti za bolje sutra“ Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, koji je zapravo nastavak prošlogodišnjeg projekta DigIt a kroz koji se nabavila dodatna oprema potrebna za provođenje zimskih i proljetnih radionica lego robotike.

Tijekom prosinca 2019. očekuju se rezultati još jednog natječaja iz programa „Mali projekti za bolje sutra“ Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva na koji je prijavljen projekt pod nazivom Hižica a koji se planira provoditi u suradnji s gradskom knjižnicom Poreč i MO Fuškulin. Ukoliko projekt prođe, provođenje istog trebalo bi započeti u siječnju 2020. i završiti 30. lipnja 2020.

U tijeku su prijave na natječaj Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, prioritetno područje Prevencija nasilja nad djecom, na koji se DND prijavljuje u partnerstvu s osnovnom školom Finida Poreč i Udrugom roditelja Korak po korak iz Rijeke.

 

zaklada_logo_260