Dječji forum

Ideja je djeci približiti njihova prava/potrebe, obaveze, pomoći im usvojiti vrijednosni sustav koji će biti okosnica njihova odrastanja u odgovorne osobe. Jedan od ciljeva Dječjeg foruma je senzibilizirati djecu za uključivanje u proces donošenja odluka kroz stvaranje Dječjeg gradskog vijeća.