Revizorsko izvješće za 2015. godinu

REVIZORSKO IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM REVIZIJSKOM UVIDU
U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015. GODINU NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 

DRUŠTVO NAŠA DJECA POREČ
POREČ, TRG KNEZ BRANIMIRA 2

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU
DRUŠTVU NAŠA DJECA

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije DRUŠTVO NAŠA DJECA POREČ, Trg kneza Branimira 2, POREČ za 2015. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2015. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji neprofitne organizacije DRUŠTVO NAŠA DJECA POREČ, Trg kneza Branimira 2, Poreč za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Buzet, 07. ožujka 2016.

CONTREV
d.o.o. za reviziju, 52420 BUZET, Mažinjica 91

revizija_2015_potpis