STRATEŠKI PLAN

2018. – 2020.

O procesu

Proces strateškog planiranja organiziran je ponovo nakon četiri godine kao dvodnevna radionica (16-17. veljače 2018.) u nešto izmijenjenim uvjetima: DND ima dvije stalno zaposlene osobe, plesne radionice preuzela je Udruga mladih USB, dugogodišnja tajnica i jedna od osnivačica udruge odlazi u mirovinu, jedan zaposlen umirovljen je krajem 2017. godine, spremamo se zaposliti jednu novu osobu, istekla nam je trogodišnja institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, procijenili smo da moramo proširiti ponudu novim sadržajima za djecu te pronaći dodatne izvore financiranja.
Plan je izrađen za razdoblje od sljedeće tri godine, s mogućnošću produžetka na 4 godine, iako je, s obzirom na dinamično okruženje, realno očekivati da će za tri godine biti potrebno izraditi novi plan.

Voditeljica procesa bila je vanjska stručnjakinja Suzana Jašić, a u proces planiranja uključene su članice Upravnog odbora, tri voditelja/ice radionica, predstavnici roditelja i četiri kandidatkinje u užem izboru na natječaju za posao tajnice uduge.

DND danas: postignuća

Udruga je osnovana 16. siječnja 1996.god. radi promicanja i ostvarivanja prava djece prema Konvenciji UN o pravima djeteta, prvenstveno radi osiguranja prava djece na kvalitetno i kreativno slobodno vrijeme. Od tada do danas kroz naše cjelogodišnje radionice organizirane tijekom pedagoške godine, kroz ljetni kamp i kroz različite manifestacije (Mali-veliki karneval, Cvjetni korzo, Gradu s ljubavlju, Dan obitelji, Međunarodni dječji tjedan, prosinačke svečanosti, dječji festival Veseli glasi/Voci allegre) prošlo je najmanje 10.000 djece iz Poreča i okolice. Samo u 2017. godini rad s djecom i za djecu pomogao je 91 volonter/ka koji su poklonili 2.503 volonterska sata.

U trenutku strateškog planiranja DND ima šest cjelogodišnjih radionica koje polazi 50-ak djece, u 21. malom-velikom karnevalu sudjelovalo je više od 900 djece, roditelja i odgajateljica, u ljetnom kampu Zabavna ljetna baza ima mjesta za 300-njak djece, dovršili smo pripreme za podizanje Dječjeg gradskog vijeća Poreča i želimo pokrenuti nove radionice koje će zadovoljiti potrebe djece.

Organizacijski je udruga stabilna u prostoru čije korištenje ne plaća, ali koji nije dovoljan za razvijanje novih aktivnosti. Imamo dvije zaposlene osobe i dostatnu opremu za rad.

Sudionici/e strateškog planiranja ovako vide DND danas:

mjesto gdje su djeca najvažnija!
mjesto uvažavanja djece u društvu
mjesto gdje djeca mogu biti djeca
DND budi osjećaj ponosa, sreće, sigurnosti i vrijednosti (osobni rast i uvažavanje)
mjesto otvoreno za nove aktivnosti djece
mjesto slobode izražavanja potencijala, kompetitivnost nije u fokusu
usmjereni na potrebe djeteta – dijete sudionik/ca
rasadnik aktivnih građana i građanki
djeca rastu uz DND
interakcija roditelja i djece
pozitivan primjer volontiranja
socijalno osjetljivi – uključivi

Naša vizija

Demokratsko društvo usmjereno djeci koje prepoznaje i razumije prava i potrebe djece i roditelja te koje djeci omogućava razvoj svih njihovih potencijala: grad po mjeri djece.

Naša misija

DND je mjesto na kojem osmišljavamo i provodimo aktivnosti s djecom i za djecu u njihovo slobodno vrijeme, dajemo podršku roditeljima i primjer zajednici za zdravo, kvalitetno i bezbrižno odrastanje uz poštivanje svih dječjih prava.

Naše vrijednosti

Vode nas:

  • poštivanje dječjih prava, podrška djeci da budu što jesu, uvažavanje različitosti, sloboda ideja i izbora, ravnopravnost, participativnost i uključivost, otvorenost, volonterstvo, solidarnost, stručnost, zajedništvo

Strateški ciljevi

  1. Ojačani stručni, programski i financijski kapaciteti DND-a kroz kontinuirano praćenje i unapređivanje prilika, zadovoljstva i potreba
  2. Povećana vidljivost DND-a u zajednici kroz aktivno uključivanje simpatizera i saveznika, korištenje novih tehnologija i strateško javno komuniciranje
  3. Zadržan kontinuitet postojećih radionica, kampova i manifestacija kroz njihovo sustavno prilagođavanje interesima i potrebama djece i roditelja
  4. Ponuđeni i realizirani novi sadržaji za djecu i roditelje
  5. Poreč postaje grad – prijatelj djece
  6. Unaprijeđena transparentnost i kvaliteta procedura za financiranje OCD-a i suradnju Grada Poreča i OCD-a

U Poreču, 28. 6. 2018.

Sonja Kotur Lovreković, predsjednica

NAŠA VIZIJA

Demokratsko društvo usmjereno djeci koje prepoznaje i razumije prava i potrebe djece i roditelja te koje djeci omogućava razvoj svih njihovih potencijala: grad po mjeri djece.


NAŠA MISIJA

DND je mjesto na kojem osmišljavamo i provodimo aktivnosti s djecom i za djecu u njihovo slobodno vrijeme, dajemo podršku roditeljima i primjer zajednici za zdravo, kvalitetno i bezbrižno odrastanje uz poštivanje svih dječjih prava.