Srijeda, 20. 11. 2019.

30 godina UN Konvencije o pravima djeteta

Prije 30 godina Generalna skupština UN-a usvojila je Konvenciju o pravima djeteta na kojoj Društvo „Naša djeca” Poreč temelji svoj rad: dječja prava promoviramo kroz sve oblike druženja s djecom i obrazovanja djece, a posebno kroz Dječji forum. Obljetnica Konvencije prilika je provjeriti što se u ta tri desetljeća promijenilo u području dječjih prava.

Ratificiralo ju je 196 država, što znači da ima najviše ratifikacija od svih UN-ovih konvencija. A što su dječja prava?

Dječja prava su posebna prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. To je svojevrstan popis svega onoga što svako dijete treba imati i smije učini. Povezana su i sva jednako važna. Poučavaju i podsjećaju odrasle da moraju razmisliti što je najbolje za dijete u nekoj situaciji, što je presudno za njegov/njen život, razvoj i zaštitu od patnje. Djecu uči da odrastanjem preuzimaju i više odgovornosti za svoje ponašanje prema drugima.

Konvencija o pravima djeteta odigrala je značajniju ulogu u unapređenju života djece na globalnoj razini.

Ove godine navršava se i pet godina od usvajanja trećeg Neobvezujućeg protokola Konvencije, koji je usvojen kao prvi međunarodni set procedura koji djeci daje mogućnost da zahtijevaju svoja prava na međunarodnoj razini. Neobavezni protokol osnažuje status djece kao nositelja prava, osigurava im mogućnost da traže obeštećenje ako su im narušena prava i povećava mogućnosti djece da ih se čuje na međunarodnoj razini.

Napredak u ostvarivanju dječjih prava u državama potpisnicama Konvencije prati poseban Odbor temeljem podnesenih izvještaja – do sada je podneseno 796 nacionalnih, 4800 izvještaja o stanju dječjih prava koje su podnijele organizacije civilnog društva, a od 1998. godine i 73 izvještaja koja su pisala djeca. Odbor za dječja prava pozvao je ove godine da na 30-u obljetnicu Konvencije ispune LISTU ZALOGA (obećanja) kao obnovu preuzete odgovornosti provođenja Konvencije.

Hrvatska je kao samostalna država Konvenciju ratificirala 1992. godine. U povodu 30-e obljetnice raspisan je javni poziv temeljem kojega će biti dodijeljena jedna nagrada za životno djelo i tri godišnje nagrade osobama koje su se posebno istaknule na promociji dječjih prava. Planirano je o organiziranje svečane sjednice u povodu obljetnice, koju će moderirati mali vijećnici/vijećnice.

Nakon 30 godina rada na zaštiti i promociji dječjih prava svijet je još daleko od idealnog mjesta za život djece, ali je promijenjen tradicionalni pogled na dijete i djetinjstvo. Dijete danas nije samo aktivan član zajednice, već stvara nove vrijednosti, ima pravo razumjeti sebe, poimati svijet koji ga okružuje, istodobno je autonomno i ovisno biće koje se ne može realizirati i preživjeti bez interakcije s okolinom. Djeca nisu osobe u nastajanju, nego osobe koje imaju jednaka prava kao odrasli.

Gdje smo danas s dječjim pravima ? Sutkinja Renate Winter, predsjednica Međunarodnog udruženja maloljetničkih i obiteljskih sudaca na Konferenciji održanoj ove godine u Zagrebu naglasila je da u svijetu danas živi 10 milijuna djece koja su žrtve modernog ropstva dok čak 50 milijuna djece živi u područjima sukoba. Osim toga, veliki broj djece s teškoćama u razvoju ne ostvaruje svoja prava jer se države u kojima žive ne žele baviti tim problemom. Globalno su danas najugroženija: pravo djece na zaštitu od svih oblika diskriminacije, pravo na život i razvoj te pravo na slobodno izražavanje vlastitih stavova. Još je puno posla pred nama.

Na mrežnim stranicama Ureda UNICEF Hrvatska dostupna je stručna analiza stanja dječjih prava u Hrvatskoj koju je obavila skupina autorica uz participaciju djece https://www.unicef.org/croatia/reports/postujmo-ukljucimo-uvazimo-analiza-stanja-djecje-participacije-u-hrvatskoj-0 . Na ovim mrežnim stranicama pronaći ćete i on-line igru, prvu prilagođenu slijepoj i slabovidnoj djeci, koja se zove „Čovječe, ispravi se” i poučava o dječjim pravima https://covjeceispravise.unicef.hr/ .

U povodu 30-te obljetnice Konvencije Dječji forum DND-a pripremio je mali program promocije dječjih prava – članovi i članice Foruma u predškolskim skupinama djece u porečkim vrtićima i nižim razredima TOŠ Bernardo Parentin pripovijedaju poznate pripovijetke pa onda zajednički otkrivaju koja su prava djeteta u kojoj pripovijetci prekršena i tko je to učinio.

rad Dječjeg foruma DND-a financijski podržava Grad Poreč-Parenzo.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOVOSTI

 • Doviđenja u 10. Zabavnoj ljetnoj bazi

  Deveta sezona Zabavne ljetne baze završena je u subotu, 22. kolovoza, a rastali smo se veselo -  feštom. Doduše, bez ...

 • Zabavna ljetna baza DND-a 2020.

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]Dragi roditelji, i ovog ljeta želimo djeci omogućiti provođenje slobodnog vremena na kreativan način, uz igre u moru i na kopnu, ...

 • Grota na grotu, kažun

  Prva od šest radionica planiranih u projektu Hižica puna priča protekla je sjajno u prostoru Mjesnog odbora Fuškulin. Četrnaest djevojčica ...

 • Predstavili smo "Hižicu punu priča"

  S Irides Zović, voditeljicom Gradske knjižnice Poreč koja nam je projektni partner, predstavili smo u gradskoj vijećnici gradonačelniku Lorisu Peršuriću, ...

 • Osma Zabavna ljetna baza

  Osma Zabavna ljetna baza završena je 17. kolovoza feštom punom emocija, jer je to posljednji ljetni kamp DND-a u prostoru ...