Ljudi moga grada

Ove godine nemamo uvjete održati naš tradicionalni ex tempore u povodu Dana grada, ali smo pozvali djecu da se prisjete gradskih ulica i lica ljudi koje su na njima rado viđali, da nam pošalju svoje crteže ili pisane radove.

Predstavljamo raskoš nadahnutih radova.